Elnät

Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) sköter om det lokala elnätet på uppdrag av det helägda dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB (MKN). Du som bor i Mjölby kommun med omnejd tillhör vårt elnätsområde. Vi ser till att elen kommer hem till dig