Elnät

Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) sköter om det lokala elnätet på uppdrag av det helägda dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB (MKN). Från det lokala elnätet får drygt 12 300 kunder sin el levererad.