Social hållbarhet

Vi är en viktig del av det närsamhälle och den region vi verkar i. Därför är det en självklarhet att vi tar ett socialt ansvar som omfattar allt från ansvar för leverantörskedjan till lokalt samhällsengagemang. Det sociala ansvaret är en viktig del av allt vi gör. Ta del av några exempel på vad innebär för oss.

Sponsring med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet

Det är tillsammans med våra kunder vi bygger världens mest resurseffektiva region. Därför är det viktigt för oss att involvera kunderna på så många sätt vi kan. Vår sponsring är ett av sätten.

Vår sponsring riktar sig främst till lokal verksamhet i Mjölby kommun inom till exempel idrott, kultur och evenemang med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet.

Vi sponsrar bland annat Musik i Gästis

Den ideella föreningen Musik i Gästis erbjuder ett allsidigt utbud av musik i Gästisparken under sommarhalvåret. Verksamheten drivs med hjälp av sponsring från det lokala näringslivet och utan enskilt vinstintresse. Deras tanke om att programmet ska passa alla musiksmaker så att alla besökare ska få en fin upplevelse är vi stolta sponsorer bakom.

Trygg och attraktiv arbetsgivare

Våra kärnvärden – drivande, positiva och trovärdiga – beskriver vad vi står för och hur vi vill bli uppfattade. Våra värderingar är något vi alltid bär med oss i vårt dagliga arbete. Vi arbetar för att alla medarbetare ska veta vad kärnvärdena står för, ta dem till sig och känna att de val vi gör i vardagen har betydelse.

Här listar vi fyra övergripande områden vi jobbar med. Läs mer om vårt arbete för en säker arbetsplats, lika rättigheter och hälsa i vår hållbarhetsredovisning.

Rättigheter och möjligheter

Vi jobbar aktivt med mångfald- och likabehandling, mot diskriminering och för jämställdhet.

Arbetsmiljö och hälsa

För oss är det viktigt att medarbetarna upplever sin fysiska och psykiska arbetsmiljö som motiverande, säker och trivsam.

Fysisk arbetsmiljö

Den personliga säkerheten är av största vikt. Därför jobbar vi förebyggande med skyddsronder, riskbedömning och rapportering.

Kunskap och kompetens

Vi jobbar med kompetensbaserad rekrytering och kontinuerlig kompetensutveckling.

Tillgänglighet och pålitlighet

Vi har ett stort samhällsansvar. Därför är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor att vi har hög tillgänglighet och pålitlighet i leveranserna av el och värme. Därför har vi väl uppbyggda rutiner och övervakningssystem för att snabbt kunna ta hand om oförutsedda händelser och störningar. Vi bygger kontinuerligt ut och klimatsäkrar vår ledningsburna infrastruktur för att möta dagens och framtidens krav.

Vi har en mycket hög tillgänglighet i leveransen av alla våra tjänster och få oplanerade avbrott. I tabellen ser du några exempel från 2022.

Tjänst Leveranssäkerhet, %
El 99,99
Bredband 99,80

För dig som vill läsa mer

På vår koncernwebbplats tekniskaverken.se hittar du mer information om hur koncernen jobbar med social hållbarhet.