Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Elprisstöd för höga elpriser – det här gäller

I början av 2023 kommer elanvändare i elprisområde 3 och 4 att få ett stöd för höga elpriser. Den som har ett eget elnätsavtal direkt med elnätsföretaget, som MKN, får stöd.

Stödet är en engångsutbetalning till elanvändare för att hantera höga elpriser här och nu. Det är inte en kompensation eller återbetalning för faktiska elkostnader du har haft. För att kunna göra en snabb utbetalning baseras stödet på den uppmätta förbrukningen i elanläggningen under en 12-månadersperiod.

Hur mycket pengar får du?

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande bostad/fastighets elanläggning under perioden oktober 2021 - september 2022
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,5 kronor x din nuvarande* elanläggnings elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings elförbrukning.

*Den elanläggning du hade avtal för den 17 november 2022. Det datumet är den så kallade brytpunkten. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

När och hur får du pengarna?

Regeringens avsikt är att påbörja utbetalningarna i februari 2023, om inget oförutsett inträffar. Regeringen kommer att hantera utbetalningen av stödet i två steg, först till hushåll därefter till företag, andra organisationer och föreningar.

Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik. Du behöver alltså inte ansöka om att få stödet.

Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om elprisstödet.

För att få stöd behöver ditt hushåll/företag ha ett eget avtal hos oss som elnätsbolag. Om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet får BRF:en kompensationen.

Den som står på fastighetens (elanläggningens) elnätsavtal dagen efter att Energimarknadsinspektionen har fattat beslut om ansökan från Svenska kraftnät kommer att få pengarna. Det datumet är den så kallade brytpunkten. Brytpunkten är den 17 november 2022. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

Exempel

Du har flyttat från ett hus till ett annat hus sommaren 2022 där du bor nu. Du kommer att få stöd för ditt nuvarande hus elförbrukning under perioden oktober 2021 - september 2022, trots att du inte bodde där hela perioden. Du får inte något stöd för elförbrukningen i det förra huset.

Läs mer om hur det fungerar när man har flyttat på Svenska kraftnäts webbplats.

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande bostad/fastighets elanläggning under perioden oktober 2021 - september 2022
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,5 kronor x din nuvarande elanläggnings elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings elförbrukning.

Exempel på stöd till olika elanvändare i elområde SE3

  • En villaägare med en förbrukning på 19 500 kWh under 12-månadersperioden får 9 750 kronor (19 500 x 0,50 = 9 750).
  • En tennisklubb som under 12-månadersperioden hade en elförbrukning på 45 000 kWh får 22 500 kronor i stöd (45 000 x 0,50 = 22 500).
  • Ett bageri med en förbrukning på 66 000 kWh under 12-månadersperioden får 33 000 kronor (66 000 x 0,50 = 33 000).

Regeringens avsikt är att du ska få elstödet i början av 2023. I en presskonferens den 30 november meddelade regeringen att de planerar för att utbetalningarna ska påbörjas i februari. Först till privatpersoner och i ett senare skede till företag. Utbetalningarna ska ske per automatik från Försäkringskassan.

Regeringen har gett Försäkringskassan och Svenska kraftnät i uppdrag att förbereda för hur elstödet ska betalas ut.

Du får stöd för elförbrukningen oavsett vad du använder den till. Du får inte stöd för din fjärrvärmeförbrukning.

Ja, även företag är berättigad till elprisstödet.

På Svenska kraftnäts webbplats kan du ta läsa mer om elprisstödet.

Ta del av regeringens presskonferens och löpande uppdateringar på regeringen.se.