Kort fakta om oss

Vi är ett energibolag med stor lokalkännedom och miljömedvetenhet.
Energi är en stor del av allas vardag och därför är det extra viktigt för oss att kunna erbjuda dig en trygg energileverantör med god lokalkännedom. Vi har höga ambitioner, vilket speglar sig i vår vision att i Mjölbyregionen skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning och tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt.

Vi tar ansvar för, och bidrar till, en hållbar utveckling i regionen. Detta gör vi dels genom att driva egna projekt och dels som partner där vi stöttar andra aktörers initiativ till hållbara satsningar i Mjölby med omnejd. Ett bra exempel på detta är utbyggnaden av vindkraftproduktion.
Vi producerar el med skog, vind och vatten. Vår el är förnybar och produceras i vattenkraftstationer i Svartån, i vindkraftverk och i Mjölby kraftvärmeverk. Som kuriosa kan nämnas att flera av våra vattenkraftstationer är byggnadshistoriska pärlor.

Vi producerar fjärrvärme till privatkunder och företag i Mjölby och omkringliggande orter. Vi värnar miljön och producerar till största delen vår fjärrvärme med hjälp av biobränsle.

Vi erbjuder även energitjänster som ger våra kunder förutsättningar att påverka sin energianvändning till att bli så effektiv som möjligt med så lite miljöpåverkan som möjligt.

Vi siktar högt och ser oss som en viktig lokal aktör i omställningen mot en hållbar utveckling. Det innebär att vi tar ett miljöansvar, ett ekonomiskt ansvar och ett socialt ansvar för utvecklingen i regionen.

Välkommen till Mjölby-Svartådalen Energi AB


Korta fakta 2019

Medarbetare
Antal anställda: 65
Andel kvinnor: 22%
Andel män: 78%
Medelålder: 49 år

Några nyckeltal för MSE 2019
Omsättning: 268 Mnkr
Balansomslutning: 1 065 Mnkr
Årets resultat: 29,5 Mnkr
Soliditet: 38 %

Nöjdkundindex (NKI) 2019
78 på en 100-gradig skala

Hjälpte denna information dig? Nej