Ledning och styrelse

Här presenteras ledningsgrupp, styrelse och suppleanter.

MSEs ledningsgrupp

Lena Svensk, Vd
Mona Kjellberg, Vd-assistent
Sophia Setterberg, Ekonomichef
Sven Petersson, Områdeschef Elnät
Jonny Cammerfjord, Områdeschef Marknad och Försäljning
Christer Kjellberg, Områdeschef Energiproduktion

 

Mjölby-Svartådalen Energi AB

Styrelseledamöter:
Charlotta Sund, ordförande
Thony Andersson, vice ordförande
Peter Forssman
Stefan Braun
Mile Elez
Lars Bergmar
Lars-Åke Pettersson
Hans Hollén
Tomas Johansson

Styrelsesuppleanter:
Stefan Jakobsson
Elisabeth Wenåker
Jan-Erik Carlsson
Lars-Ove Kölefält
Mikael Carlson

Mjölby Kraftnät AB

Styrelseledamöter:
Lovisa Fricot Norén, ordförande
Ann-Marie Pettersson, vice ordförande
Fredrik Remneblad
Christina Wiktorsson
Torsten Ohlsson

Styrelsesuppleanter:
Jörgen Svärdh
Ingvar Karlsson

Hjälpte denna information dig? Nej