Ledning och styrelse

Här presenteras ledningsgrupp, styrelse och suppleanter.

MSEs ledningsgrupp

Fredrik Remneblad, Vd
Mona Kjellberg, Vd-assistent
Christer Kjellberg, Områdeschef Energiproduktion
Henrik Valent, Områdeschef vindkraft
Jonny Cammerfjord, Områdeschef Marknad och Försäljning
Lena Broström, Hr-partner
Ola Palmquist, Områdeschef vattenkraft
Sophia Setterberg, Ekonomichef
Sven Petersson, Områdeschef Elnät
Ulrika Bark Andersson, Miljö- och kvalitetssamordnare

 

Mjölby-Svartådalen Energi AB

Styrelseledamöter:
Charlotta Sund, ordförande
Thony Andersson, vice ordförande
Niclas Petersen
Daniel Andersson
Mile Elez
Lars Bergmar
Lars-Åke Pettersson
Hans Hollén
Tomas Johansson

Styrelsesuppleanter:
Stefan Jakobsson
Elisabeth Wenåker
Bill Sjölund
Lars-Ove Kölefält
Mikael Carlson

Mjölby Kraftnät AB

Styrelseledamöter:
Lovisa Fricot Norén, ordförande
Ann-Marie Pettersson, vice ordförande
Fredrik Remneblad
Christina Wiktorsson
Torsten Ohlsson

Styrelsesuppleanter:
Jörgen Svärdh
Ingvar Karlsson

Hjälpte denna information dig? Nej