Vision och affärsidé

Vår vision är att i Mjölbyregionen

  • skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning
  • tillhandahålla infrastruktur som skapar förutsättningar för tillväxt

 Vår affärsidé är

  • att utveckla och erbjuda ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbara tjänster och produkter till kunder i Mjölbyregionen
  • att vara kundernas naturliga partner genom att erbjuda kostnadseffektiva tjänster och produkter med hög leveranssäkerhet som baseras på effektiva energisystem och ledningsbunden infrastruktur
  • medvetenheten om att kunniga och engagerade medarbetare utgör grunden för en hög kundnytta
  • att den egna energiproduktionen ska vara långsiktigt hållbar och ha hög effektivitet
Hjälpte denna information dig? Nej