Ersättning och avgifter för din elproduktion

Här kan du läsa mer om avgifter och ersättning för egen elproduktion i Linköpings och Katrineholms nätområden. Avgift är det du betalar till oss som elnätsföretag och ersättning är det du får av oss för din produktion.