Solel ökar i Mjölby

Att producera sin egen el med hjälp av solen har blivit allt populärare.

I MSE:s elnät var det 18 nya solcellsanläggningar som installerades under 2017.
Den installerade effekten ökade med 58 procent, från 0,89MW till 1,41MW.
- Främst är det på landsbygden och i nybyggnationsområden som anläggningar sätts upp. Men även bostadsrättsföreningar, privata fastighetsägare och företag väljer att investera i egen elproduktion, säger Sven Peterson, vice vd på Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Vid årsskiftet fanns det totalt 63 solcellanläggningar i det lokala elnätet.
- Vi tror att den här utvecklingen kommer fortsätta att öka i takt med att priset på solceller går ner. Men tänk på att alltid anlita en behörig installatör som utför installationsarbetet på ett fackmannamässigt sätt. För oss på MSE är det viktigt att elsäkerheten är hög när den kopplas på elnätet, säger Sven.

Av den installerade effekten i elnätet står solel för 1,8% medan vindkraft är störst med 72,3%.

Mjölby kraftnät AB 2017-12-31

Energikälla Installerad effekt (MW) Fördelning i %
Vind 57 72,3
Kraftvärme (Mjölby KVV) 10,8 13,6
Vatten 9,8 12,3
Solel 1,4 1,8
Summa 79,2 100

Hjälpte denna information dig? Nej