Block

Här finns beskrivningar över alla block som finns på webbplatsen.

Block kan skapas på två olika sätt i EPiServer. Antingen som lokala block som sparas på en specifik sida eller som globala block som kan återanvändas på många platser. Observera att ett globalt block som ändras på en plats får genomslag på alla andra platser där blocket visas.

Blocken läggs i första hand till i fördefinierade blockytor. Beroende på  blockytornas bredd kan blocken få olika utseende.
Ytor på designskissen som visar tre eller fyra små blockytor (1 kolumn bred, 1 "rad" hög) kan bara läggas i den högra 2-kolumnsytan.
Block går även att lägga till i texteditorer, exempelvis på artikelsidan. Då visas blocket i fullbredd.

Hjälpte denna information dig? Nej