För elinstallatören

Här har vi samlat information för dig som elinstallatör.

För- och färdiganmälan

Vi använder oss i första hand av elektroniska anmälningar. Hanteringen sker via föranmälan.nu, men under en övergångsperiod kommer vi även att godkänna de gamla blanketterna.

Din anmälan vill vi ha in i god tid före beräknat tillkopplingsdatum, i dagsläget är det 10 arbetsdagar.

För produktionsabonnemang, exempelvis solceller, ska även den särskilt framtagna för- och färdiganmälan skickas in till oss.

Anmälan i två steg
1. Skapa en anmälan via föranmälan.nu och ange att den avser "småskalig produktion".
2. Bifoga den ifyllda blanketten "för- och färdiganmälan för produktionsabonnemang".
Kan du inte bifoga blanketten skriv en notering om detta under upplysningar och meddela oss hur du skickar in blanketten till oss.


Instruktioner för nyanslutning/utökning av serviser


 

Blanketter

För- och färdiganmälan
Registreringsanmälan
För- o färdiganmälan för produktionsabonnemang (pdf-fil / Uppdaterad 2016-06-22)

Observera att alla fält är obligatoriska i för- och färdiganmälan för produktionsabonnemang och ofullständigt ifylld blankett returneras till installatören.
Observera även att information om elleverantör måste vara nätägaren tillhanda senast 14 dagar före beräknat tillkopplingsdatum.
 

Hjälpte denna information dig? Nej