Nyanslutningar

Nedan hittar du information om att ansluta el till din nya fastighet.
Du kan även öppna eller ladda ner en PDF.

Folder nyanslutning villa

För dig som behöver el till din fastighet
- max 63 Ampére

För att du enkelt ska få din fastighet ansluten till elnätet och
el levererad finns det några saker som du ska tänka på.

Arbetsgång vid nyanslutningar

 • Muntlig förfrågan kan generera offert. Kontakta oss via mejl eller telefon.
 • Föranmälan skickas till MSE från elinstallationsföretaget.
 • Offert skickas till kund
 • Beställningsbekräftelse från kund till Mjölby Kraftnät.
 • Faktura till kund
 • Betald faktura
 • MSE ger installationsmedgivande till elinstallationsföretaget.
 • Färdiganmälan från elinstallationsföretaget
 • Anslutning av ny kund sker

För att få anslutning

 • En föranmälan ska lämnas till MSE av ett behörigt elinstallationsföretag som du anlitat för elinstallationen. Till föranmälan ska bifogas en situationsplan med förslag om placering av fasadmätarskåp (mätarplats). Efter anmälan kommit in skickar vi ut villkor och en offert på anslutningen.
 • Du bör även kontakta andra ledningsägare för indragning av t.ex. fiber.
 • Efter din beställning skickar MSE en faktura på anslutningen samt lämnar ett installationsmedgivande till din elinstallatör med uppgifter om servisledningens sträckning.
 •  På tomtmark ska godkänt gult tomrör (för villor minst 50 mm diameter) med slät insida och med dragtråd i förläggas av behörigt elinstallationsföretag.
 • När installationen är klar skickar din elinstallatör in en färdiganmälan. Därefter förlägger och ansluter vi serviskabeln och monterar elmätaren.

För att få elleverans

 • Innan anslutning måste du ha träffat avtal om elleverans med ett elhandelsföretag. Uppgifter om träffat leveransavtal skickar elhandelsföretaget sedan till Mjölby kraftnät AB.

För att få byggströmsabonnemang

 • Behöver du byggström under byggtiden ska ditt elinstallationsföretag för- och färdiganmäla detta till MSE. Mjölby Kraftnät AB debiterar byggströmsanslutning enligt gällande prislista på vår hemsida.
 • Elinstallationsföretaget monterar godkänt byggmätarskåp samt de uttag och ledningar som behövs för byggnationen medan MSE utför anslutning till elnätet och elmätaren.
 • Även i detta fall måste du avtala om elleverans enligt ”För att få elleverans” ovan.

Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) sköter om det lokala elnätet på
uppdrag av det helägda dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB (MKN).
Från det lokala elnätet får drygt 12 300 kunder sin el levererad.

Så här monteras och förläggs serviskabel till småhus

 Mätarskåpsanslutningar

Upp till 30 meter utan draggrop vid mätarskåp

obs! Extra debitering sker där serviskabeln inte är möjlig att dra.

Mer än 30 meter med draggrop vid mätarskåp

obs! Extra debitering sker där serviskabeln inte är möjlig att dra.

Tänk på...

Rörläggning är ett elinstallationsarbete och kräver därför behörighet. Om det är stopp i ett rör eller om röret är felaktigt kommer vi debitera tid för extra arbete.
- Rör/slangar ska vara med slät insida
- Rör/slang ska vara minst 2ggr kabelns
diameter dock minst 50 mm ytterdiameter
- Dragtråd ska finnas i rör/slang

Slang vid anslutning av fiber

Vid fiberinstallation av nyproducerade hus inom Mjölby kommun finns det förberett med en slang
16/12mm vid tomtgräns. Det är mycket viktigt att det läggs en ny 16/12mm slang från tomtgräns upp
till mätarskåpet. Slang finns att hämta hos MSE/Utsikt bredband på Industrigatan 6B, Mjölby.
Det är kundens ansvar att arbetet utförs korrekt.

Kontaktuppgifter:


Anslutningsärenden, för- och färdiganmälan

Melker Hagelin: 0142 - 855 52, foranmalan@mse.se

Förfrågningar och offerter
hans.hollen@mse.se
0142 - 855 15

Hjälpte denna information dig? Nej