Din elmätare och elförbrukning

Din elmätare

Idag finns det flera olika typer av elmätare hemma hos våra kunder och vi arbetar med att byta ut dem till nya, smarta mätare. Med den nya mätaren får du möjlighet att följa din elförbrukning och koppla på tjänster för att kunna använda din el smartare. Målet är att alla våra kunder ska ha fått sin nya mätare 2024.

Vi hör av oss när det är dags för mätarbyte

Din elmätare behöver bytas ut efter en viss tid. När det är dags att byta ut din mätare kontaktar vi dig med förslag på när bytet ska genomföras. Om tiden inte passar kan du boka om besöket på Mina sidor. 

Bryt strömmen via din elmätare 

Strömbrytare finns endast på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. Om du behöver stänga av strömmen ska du göra det via din elmätare. På så sätt kan vi fortfarande kommunicera med din mätare även när elen är avstängd. 

Om du ska utföra elarbeten måste du däremot stänga av strömmen via din huvudströmbrytare.

Aktivering av HAN-port tidigast 2024

På din nya elmätare kommer det att finnas en HAN-port som gör det möjligt för dig att få mer information om din elförbrukning i nära realtid. HAN-porten är inaktiv när du får din nya mätare och kommer att kunna aktiveras tidigast 2024. Vi återkommer med mer information om detta.

Din elmätare 

Vi använder oss bland annat av Kamstrups elmätare och i dagsläget använder vi oss enbart av elmätarens standardfunktioner. På Kamstrups webbplats kan du läsa mer om din Kamstrupmätare.

Har du en elmätare av annat fabrikat?

Kontakta vår kundservice om du har frågor om din elmätare från till exempel Trafo.

Din nya elmätare från Aidon

När vi byter ut din elmätare kommer vi att ersätta den med en ny mätare från Aidon. Din nya mätare ger dig ännu bättre koll på din elförbrukning. 

Undrar du något över din nya elmätare? Här har vi samlat några vanliga frågor och svar.

Byte av mätare görs enligt en bestämd tidsplan där vi är beroende både av både vår mätarleverantör och den som genomför bytet. För att mätarna ska kunna kommunicera med vårt centralsystem är det också viktigt att nödvändig kommunikationsinfrastruktur byggs ut innan enstaka mätare byts. Eftersom alla byten är planerade utifrån geografiska områden har vi små möjligheter att byta ut enstaka mätare, eftersom vi då riskerar att dessa enstaka mätare inte kan kommunicera på ett önskvärt sätt. Det är i första hand nyanslutna kunder och nya solcellsproducenter som får ny mätare i förväg.

På din nya elmätare kommer det att finnas en HAN-port som gör det möjligt för dig att att ansluta utrustning för att få mer information om din elförbrukning i nära realtid. HAN-porten är inaktiv när du får din nya mätare och kommer kunna aktiveras tidigast under 2024. Vi återkommer med mer information om detta.

Strömbrytare finns bara på direktmätare och enfasmätare som används i villor, lägenheter, sommarstugor, kolonilotter och lantbruk. På LSP- och HSP-mätare finns ingen strömbrytare.

Längst till vänster på din mätare finns en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till ditt hus stängs av via elmätaren kan vi fortfarande kommunicera med din mätare på distans – men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten måste du däremot stänga av strömmen via din huvudströmbrytare.

Så stänger du av strömmen

  • Håll in knappen för mätarens strömbrytare i ungefär tre sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
  • Statuslampan i mitten blinkar grönt.

Så slår du på strömmen

  • Håll in knappen för mätarens strömbrytare i ungefär tre sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slås på.
  • Statuslampan i mitten lyser grönt.

Displayen högst upp på mätaren visar din mätarställning, alltså köpt el, i kilowattimmar (kWh). Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av menu-knappen längst till höger på mätaren.

Vad betyder symbolerna på displayen?

I tabellen ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på menu-knappen. Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckning, och visar då mätarställningen igen.

Symbol på displayen Detta visar den Enhet
A+ Mätarställning köpt el kWh
A- Mätarställning såld el kWh
R+

Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast HSP och LSP

kVArh
R- Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast HSP och LSP  kVArh
  Datum Visas som ÅÅÅÅMMDD
  Momentan effekt (aktiv)* kW
L1 Spänning fas 1 och ström fas 1 volt, ampere
L2 Spänning fas 2 och ström fas 2 volt, ampere
L3 Spänning fas 3 och ström fas 3 volt, ampere

* Momentan effekt står för effekt just nu. På HSP- och LSP-mätare visas ett sekundärvärde. För att få det faktiska värdet behöver du multiplicera det visade värdet på momentan effekt med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen.

Displayen högst upp på din mätare visar din mätarställning. För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elförbrukning.

Har du en HSP- eller LSP-mätare behöver du multiplicera skillnaden med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen för att få den faktiska användningen.

Du kan också se din användning på Mina sidor

Ett enklare sätt att få koll på din elförbrukning är genom statistik på Mina sidor. Där kan du jämföra olika perioder och följa din användning över tid.

Om du enbart köper el

Indikeringsdioden under displayen blinkar olika snabbt beroende på hur mycket el du använder. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.

Om du både köper och säljer el

Indikeringsdioden blinkar olika snabbt beroende på hur stort energiflödet genom mätaren är. Ju mer el du köper eller säljer, desto snabbare blinkar dioden.

Till vänster på din mätare finns strömbrytaren och till höger om den sitter brytarens statuslampa. Statuslampan för strömbrytaren kan blinka, eller ha ett fast sken, i rött eller grönt. I tabellen nedan kan du se vad de olika färgerna betyder och hur du kan lösa eventuella problem.

Lampans färg Status Åtgärder
Fast grönt Elen är påslagen.  
Blinkar grönt Elen är avslagen. Tryck på startknappen för strömbrytaren för att slå på elen. 
Blinkar rött Elen är avslagen och du kan inte slå  på den själv. Kontakta kundservice, vi har brutit strömmen till  anläggningen via fjärrbortkoppling.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt. Mätaren har ingen ström. Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1)  och att alla säkringar är hela. Om det inte löser  problemet, kontakta kundservice.

Längst till höger på din mätare sitter statuslampan för kommunikation. Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.