Avtalsvillkor för elnätet

Allmänna Avtalsvillkor för elnät

Svensk Energi och Konsumentverket har träffat en överenskommelse om Allmänna Avtalsvillkor för konsumenter gällande överföring av el. Från och med den 1 maj 2012 tillämpar Mjölby Kraftnät AB elbranschens Nya Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 K, NÄT 2012 N, NÄT 2012 H.

Aktuella villkor

Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 Konsument (pdf)

Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 Näringsidkare (pdf)

Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 Högspänningskund (pdf)

 

1 april 2019 träder nya allmänna avtalsvillkor kraft för dig som elnätskund.
Ni hittar dem här:

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 Konsument - fr.o.m 1 april 2019 (pdf)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 Näringsidkare - fr.o.m 1 april 2019 (pdf)

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 Högspänningskund - fr.o.m 1 april 2019 (pdf)


Tillägg till Allmänna Avtalsvillkor NÄT 2012 K/N/H som börjar gälla fr.o.m. 2015-08-01

Supplement NÄT 2012 K (rev) (pdf)

Supplement NÄT 2012 N (rev) (pdf)

Supplement NÄT 2012 H (rev) (pdf)


Särskilda avtalsvillkor för elnätstjänster, gäller fr.o.m. 2015-08-01

Särskilda avtalsvillkor (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej