Arkiv elnätsprislistor

Prislistor 2018

Elnät - Konsumenter och näringsidkare (pdf)

Tillfälliga abonnemang - vid byggen, marknader etc. (pdf)

Effektabonnemang - tillhörande nätvillkor för Högspänning (pdf) respektive Lågspänning (pdf)

Folder nättariffer 2018 (pdf)

 

Elproduktion

Prislista giltigt t.o.m. 2018-04-30

Prislista mikroproduktion (pdf), småskalig elproduktion (pdf) och storskalig elproduktion (pdf)

Prislista giltigt fr.o.m. 2018-12-31

Prislista mikroproduktion (pdf), småskalig elproduktion (pdf) och storskalig elproduktion (pdf)

Hjälpte denna information dig? Nej