Ska du gräva eller fälla träd?

Innan du börjar gräva behöver du ta reda på om det finns några ledningar i marken. Det är mycket viktigt att du vet var kablarna går i marken, samt att du inte gör påverkan på en luftburen ledning om du fäller träd eller gräver.

För beställning av ledningsutsättning gå in på webbtjänsten ledningskollen.se eller ring oss på nedanstående telefonnummer. 

Ledningsutsättning dagtid                                     
0142-855 22
Ledningsutsättning kvällstid, vid akuta händelser                                    
SOS Alarm, 011–14 96 53

Bevakning vid trädfällning
0142-855 23

Ring först - gräv sedan!
Vi sätter ut eller anvisar de elledningar, optoledningar eller fjärrvärmerör som vi äger, det vill säga ledningar före kundens anslutningspunkt. Ledningsutsättning är gratis, under förutsättning att du meddelar oss senast tre dagar före aktuell dag.
Har du mer bråttom än så är kostnaden 500 kronor + moms.

Observera att vi endast visar våra egna ledningar kostnadsfritt.
För telefon, TV-kablar osv måste du vända dig till respektive leverantör.
Ledningskollen.se är en sida som bland annat listar information om lokala ledningsägare i ditt område.

Rapportera felanmälan

Hjälpte denna information dig? Nej