Fjärrvärmens miljöfördelar

2017 producerade vi i vårt kraftvärmeverk lika mycket förnybar el motsvarande att sätta upp 36 fotbollsplaner med solceller.

Alla våra fjärrvärmekunder gör det möjligt för oss på Mjölby-Svartådalen Energi AB att bidra till en ökad produktion av grön el. Ju fler fjärrvärmekunder vi har att producera fjärrvärme till, desto mer förnybar el producerar vi samtidigt i vårt kraftvärmeverk.

År 2017 producerades 34,6 GWh el i vårt kraftvärmeverk. Detta innebär att den totala mängd lokalproducerad förnybar el motsvarar att sätta upp hela 36 stycken fotbollsplaner med solceller.

*Enligt Energimyndigheten.se producerar en kvadratmeter solcell hela 135,7 kWh och en fotbollsplan uppskattas vara 7 000 kvadratmeter.

 

Elproduktionen i kraftvärmeverket minskar koldioxidutsläppen med 18 000 ton varje år vilket motsvarar att en tredjedel av alla bilar i Mjölby skulle stå stilla under ett helt år.

Genom att värma upp sitt hus eller sin lokal med fjärrvärme så kan vi på Mjölby-Svartådalen Energi AB bidra till en ökad produktion av förnybar el. På ett helt år har elproduktionen i vårt kraftvärmeverk minskat koldioxidutsläppen med hela 18 000 ton. 

Det minskade koldioxidutsläpp motsvarar att 6 000 bilar skulle stå stilla i ett helt år. År 2015 fanns det dryga 15 000 bilar registrerade i Mjölby Kommun, vilket skulle motsvara att mer än en tredjedel av alla dessa bilar skulle stå stilla i ett år.


Att installera fjärrvärme är inte bara enkelt för dig. Det bidrar även till en minskad klimatpåverkan. Bli en miljöhjälte du också. Läs mer om fjärrvärme här!

Hjälpte denna information dig? Nej