Fjärrvärmens miljöfördelar

Ett normalt år producerar vi i vårt kraftvärmeverk lika mycket förnybar el motsvarande att sätta upp 36 fotbollsplaner med solceller.

Alla våra fjärrvärmekunder gör det möjligt för oss på Mjölby-Svartådalen Energi AB att bidra till en ökad produktion av grön el. Ju fler fjärrvärmekunder vi har att producera fjärrvärme till, desto mer förnybar el producerar vi samtidigt i vårt kraftvärmeverk.

Ett normalt år produceras 34,6 GWh el i vårt kraftvärmeverk. Detta innebär att den totala mängd lokalproducerad förnybar el motsvarar att sätta upp hela 36 stycken fotbollsplaner med solceller.

*Enligt Energimyndigheten.se producerar en kvadratmeter solcell hela 135,7 kWh och en fotbollsplan uppskattas vara 7 000 kvadratmeter.

Elproduktionen i kraftvärmeverket minskar koldioxidutsläppen med 18 000 ton varje år vilket motsvarar att en tredjedel av alla bilar i Mjölby skulle stå stilla under ett helt år.

Genom att värma upp sitt hus eller sin lokal med fjärrvärme så kan vi på Mjölby-Svartådalen Energi AB bidra till en ökad produktion av förnybar el. På ett helt år har elproduktionen i vårt kraftvärmeverk minskat koldioxidutsläppen med hela 18 000 ton. 

Det minskade koldioxidutsläpp motsvarar att 6 000 bilar skulle stå stilla i ett helt år. Det finns drygt 15 000 bilar registrerade i Mjölby Kommun, vilket skulle motsvara att mer än en tredjedel av alla dessa bilar skulle stå stilla i ett år.

Hjälpte denna information dig? Nej