Beställ serviceavtal för fjärrvärmen

Med serviceavtal för fjärrvärme får du extra trygg och enkel hantering av ditt värmesystem. I serviceavtalet ingår återkommande servicebesök då vi kontrollerar att allt fungerar som det ska. Om något behöver åtgärdas så får du det utfört med rabatt. Allt för att du ska känna dig trygg och slippa överraskningar.

Serviceavtal Privat gäller för en- och tvåfamiljshus och kostar 59 kr/mån. Kontakta Kundservice för att teckna ditt serviceavtal.

För företag skräddarsyr vi varje avtal. 

Detta ingår 

Servicebesök – regelbunden kontroll håller tekniken i form

Vart tredje år får du ett servicebesök där vår servicetekniker kontrollerar och justerar alla viktiga delar i din fjärrvärmecentral. Enklare åtgärder utförs direkt utan kostnad. Då ingår även materialkostnad upp till 300 kronor. Vid större arbeten får du en offert.

Felavhjälpning med rabatt

Akuta fel åtgärdas snarast möjligt och övriga fel normalt inom två arbetsdagar. Med serviceavtalet får du 20% rabatt på en felavhjälpning per år. (700 kr vardagar, 1 400 kr kvällar och helger, reseersättning 125 kr). Därutöver betalar du enligt vår prislista. 

Rabatt på material

Vid större servicearbeten och felavhjälpning får du 20 % rabatt på ordinarie priser för reparationsmaterial.

Informationsbesök

När du tecknar ett serviceavtal ingår ett informationsbesök. Vi går då igenom hur fjärrvärmecentralen fungerar, hur den ska skötas och vilka inställningar som du bör kontrollera emellanåt. Informationsbesöket genomförs i samband med besiktningen av din fjärrvärmecentral. 

För dig med både värmepump och fjärrvärme

Om du har en kombinationslösning med värmepump och fjärrvärmemodul, där den huvudsakliga uppvärmningen och reglering/styrning sker via värmepumpen, vill vi att du kontaktar kundservice, 0142 - 855 85, kundservice@mse.se om dina möjligheter att beställa serviceavtal.

Goda råd är alltid kostnadsfria

Du kan alltid ringa till oss under dagtid om du har några frågor om din fjärrvärmeanläggning. Kontakta kundservice på telefon 0142 - 855 85.