Jämförelsepriser 2020

Här kan du se vad årskostnaden blir vid olika förbrukningsnivåer samt se hur stor del som är fast respektive rörlig del av fjärrvärmepriset. Du kan även se fördelningen mellan det fasta priset och energipriset. 

Kundkatergori i småhus

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad per år (kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (kr)
15 000 kWh 14 484 5 424 9 060
20 000 kWh 17 504 5 424 12 080
30 000 kWh 23 544 5 424 18 120
40 000 kWh 29 584 5 424 24 160

 Prisexempel är enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§
Alla priser är inkl. moms.

Hjälpte denna information dig? Nej