PUL, konsumenträtt

PUL - Behandling av personuppgifter

Inom MSE är vi angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i personuppgiftslagen (PUL). Nedan finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter. 

MSE:s riktlinje för skydd av personuppgifter

Vi respekterar integritetsskyddet för dina personuppgifter. Vi samlar endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi använder dina personuppgifter till att stödja och förbättra vår relation med dig, till exempel för att uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal, ge dig service och support samt till att informera om produkt- och tjänsteerbjudanden. Vi säljer aldrig dina personuppgifter och lämnar endast ut dina personuppgifter till företag utanför oss med ditt samtycke. Vi skyddar dina personuppgifter genom att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder och använder tillförlitliga processer och tekniska lösningar.

Vi använder bara din personliga information till vissa ändamål

Information som du förser oss med behandlas alltid för specificerade ändamål i enlighet med PUL. Vi samlar huvudsakligen in och behandlar personuppgifter till följande kategorier av ändamål, eller andra ändamål som medges enligt gällande lag.

  • För att lämna information till dig och uppfylla vår del av vårt gemensamma avtal
  • För att förbättra vår information, våra produkter och tjänster
  • För statistiska ändamål
  • För kundkontakt
  • För informations- och marknadsföringsändamål av affärsområden och bolag inom MSE och Tekniska verken-koncernen. 

Dina rättigheter

Du har rätt att, en gång per år, efter skriftlig begäran inom 4 veckor från mottagandet, få information om vilken typ av personlig information som vi har om dig, vilka ändamål vi använder informationen till, möjliga mottagare av sådan information och vilka dessa mottagare är.

Efter skriftlig begäran från dig kommer vi att inom 4 veckor från mottagandet korrigera, radera och/eller stoppa vidare behandling av informationen om den visar sig vara felaktig, ofullständig eller irrelevant för ändamålet med behandlingen.

Skriftlig begäran

Skriftlig begäran, via brev ställs till personuppgiftsombudet för MSE.

Adress:
Mjölby-Svartådalen Energi AB
Att: Jonny Cammerfjord
Industrigatan 6b
Box 510
595 29 Mjölby

Ändringar av bestämmelserna för personuppgifter

Sker det förändringar i våra bestämmelser för hantering av personuppgifter kommer det att meddelas på denna sida. Bestämmelserna kan t ex komma att ändras om lagstiftningen ändras. Har personuppgiftsbehandlingen reglerats i avtal med kund gäller dock avtalsbestämmelserna tills de ändrats, om det inte är oförenligt med lag eller annan rättsligt bindande bestämmelse.

Tredjeparts webbplatser

Observera att andra webbplatser, inklusive sådana som finns tillgängliga via vår webbplats, t ex via en hyperlänk, kan samla in personlig information om dig. Vår riktlinje för sekretess och behandling av dina personuppgifter omfattar inte informationsinsamling från webbplatser som tillhör tredje part och som länkats till från MSE:s webbplats.

Hjälpte denna information dig? Nej