MSE-koncernens rutiner för leverantörsfakturor

MSE-koncernen strävar efter ett fakturaflöde som är så effektivt som möjligt varför vi vill att ni som leverantör skickar e-fakturor till oss.

Fakturareferens

Leverantörsfakturan ska alltid vara märkt med korrekt referens för att nå rätt mottagare hos oss. Referensen ska bestå av 5 siffror ev. följt av personnamn vilket vår beställare ska ange i samband med ordern. Är referensen okänd ber vi er kontakta vår beställare för mer information.

Betalningsvillkor

Vi accepterar endast 30 dagar som betalningsvillkor.

Följesedlar

På fakturan ska det framgå vad vi köpt och när leveransen är gjord. Om du inte anger det, måste följesedel eller specifikation bifogas med fakturan.

E-faktura

MSE-koncernens samarbetspartner gällande e-fakturering heter Pagero. Hos Pagero finner ni information för hur ni skickar e-fakturor till företag inom MSE-koncernen.

MSE-koncernen erbjuder även fakturaportalen Pagero Free Web Portal för leverantörer som idag saknar stöd för att skicka e-fakturor.

För mer information besök gärna Pagero. 

Faktura via e-post och pappersfaktura

Den 1 april 2019 träder den nya lagen om elektroniska fakturor (2018:1277) i kraft. Lagen ställer krav på att vi ska kunna ta emot elektroniska fakturor. Lagen ställer även krav på att våra leverantörer ska skicka oss elektroniska fakturor.

Vi kan redan nu erbjuda alla leverantörer att skicka oss elektronisk faktura via vår operatör Pagero. För leverantörer som saknar möjlighet att skicka elektronisk faktura från sitt faktureringssystem erbjuder vi möjligheten att skapa och skicka oss elektronisk faktura via Pageros fakturaportal.

I vår strävan att effektivisera fakturahanteringen och samtidigt minska belastningen på miljön har vi ett önskemål om att ta emot alla fakturor i elektroniskt format.

Här hittar du våra e-postadresser för PDF-faktura och adresser för pappersfaktura.

Fakturor som skickas in via e-post måste uppfylla följande:

  • Fakturan måste vara i filformatet PDF
  • Samtliga sidor/dokument tillhörande fakturan måste ligga i samma fil
  • Antalet filer får ej överstiga 100st per e-postmeddelande och meddelandets totala storlek får ej överstiga 20mb
  • Namnen på fakturafilerna behöver vara olika
Hjälpte denna information dig? Nej