Driftinformation elnät och fjärrvärme

Alla driftstörningar i Mjölby

Viktig information om tillkoppling av el efter strömavbrott

På grund av den höjda risken för brand kan vi just nu inte koppla på våra luftledningar på distans efter ett strömavbrott. Av säkerhetsskäl behöver vår personal vara på plats innan tillkoppling sker. Det innebär att det tillfälligt kan ta längre tid än normalt innan du får tillbaka strömmen efter ett strömavbrott. Vi följer kontinuerligt SMHIs brandriskrapportering och arbetar aktivt för att minimera brandrisken runt våra ledningar.

    Elnät

    Just nu har vi inga strömavbrott i vårt elnät.

Fjärrvärme

Kontakta oss om du ser grönt vatten i kranarna eller ute på gatan. Håll avstånd från vattnet eftersom det kan vara mycket varmt. Det gröna vattnet visar att det finns en läcka.

Aktuella avbrott fjärrvärme

Vi har inga avbrott.

Planerade avbrott fjärrvärme

Vi har inga planerade avbrott.

 

Rapportera driftstörning

Du kan felanmäla driftstörningar via telefon dygnet runt:
Vardagar: 0142-855 00
Kväll och helg - SOS alarm: 011-14 96 53

Gör en felanmälan via formulär