Driftinformation

Här hittar du planerade och oplanerade driftstörningar på vårt elnät och fjärrvärmenät.


 

Elnät

 Just nu har vi inga störningar i elnätet.

 

Planerade avbrott på elnätet

 Just nu har vi inga planerade elavbrott


 

 

Fjärrvärme

Just nu har vi inga kända driftstörningar på fjärrvärmenätet.

Planerade avbrott på fjärrvärmenätet

 För närvarande har vi inga planerade fjärrvärmeavbrott.

 


  Läs mer här om du har strömavbrott


Vid frågor kan du kontakta vår kundservice på telefonnummer 0142-855 85 eller via e-post kundservice@mse.se

Hjälpte denna information dig? Nej