Tack för att du energiåtervinner!

Saker som inte går att återvinna på annat sätt blir till bränsle i våra kraftvärmeverk - och värmen som genereras används för att värma upp ditt hem. Genom att använda det som annars skulle gå till spillo sparar vi på naturresurser och bidrar till en mer resurseffektiv region. Välj fjärrvärme