För elinstallatören

Här har vi samlat information för dig som elinstallatör.För- och färdiganmälan

Anmälningar hanteras endast via föranmälan.nu.
 
Eftersom det är du som elinstallatör som är länken mellan oss och kunden vore vi tacksamma för om
du lägger några extra minuter på att säkerställa att alla kunduppgifter som anges i anmälan är korrekta. De kunduppgifter som anges ligger till grund för vårt fortsatta arbete med kundens anmälan.
Fråga gärna kunden om de ska ha någon särskild referens på kommande fakturor och notera det under övriga upplysningar. Tänk på att vid en nyanslutning kan det vara så att det är en kund som ska stå för den tillfälliga anläggningen (byggström) och en annan som ska stå för den nya anläggningen.

Rikta rätt – kontrollera om växelriktare är godkänd för solceller

Energiföretagen har tagit fram en lista på växelriktare som är uppfyller kraven för solcellsinstallationer. Som installatör måste du välja en växelriktare som är godkänd för att anläggningen ska kunna anslutas till elnätet. Här kan du läsa mer.

Efter din föranmälan

Efter att du gjort en anmälan till föranmälan.nu skickar vi ut en offert till aktuell kund.

Tänk på att skicka in anmälan på nyanslutning samtidigt som du skickar in anmälan på eventuell byggström, då undviker du förseningar i bygget.

Läs mer om våra rutiner nedan.

Instruktioner för nyanslutning/utökning av serviser

Din anmälan vill vi ha in i god tid (minst 30 dagar) före beräknat tillkopplingsdatum.

Observera att det är den person i hushållet som står för elnätsavtalet som ska anges
som kund i för-/färdiganmälan. Det är extra viktigt vid anmälan om småskalig produktion.

För produktionsabonnemang, exempelvis solceller, ska den särskilt framtagna
för- och färdiganmälan skickas in till oss.
Skapa en anmälan via föranmälan.nu och välj alternativet "Produktion typ A".
Observera att bilagan måste ha båda parters underskrift för att färdiganmälan ska godkännas.
Underskriven bilaga bifogas med fördel inskickad för-/färdiganmälan.

Hjälpte denna information dig? Nej