Hållbarhet

I en värld där allt färre resurser behöver räcka till allt fler och klimatförändringarna är ett faktum, vill vi ta ett större ansvar. Vårt engagemang syns i vår vision: Vi bygger världens mest resurseffektiva region.

 

Hållbarhet är vår kärna

Vi arbetar med hållbar samhällsutveckling och smarta lösningar, på ett sätt som minimerar miljöpåverkan och förenklar för dig som kund. Genom att hela tiden förbättra, effektivisera och förlänga produkters livscykel tar vi vara på våra resurser och bygger världens mest resurseffektiva region, tillsammans med dig.

99,99 % tillgänglighet på elleveransen

Vi bygger kontinuerligt ut och klimatsäkrar vår ledningsburna infrastruktur för en hög tillgänglighet och pålitlighet.

9,25 miljoner kg biogas producerades 2022

Biogas ersätter fossila bränslen i industrier och trafiken. 2022 producerade vi 9,25 miljoner kg biogas via Svensk biogas.

Helt uppkopplade år 2025

Tillgänglighet till en bra uppkoppling gör det möjligt att bo och verka i hela landet, samt driver tillväxt och innovativ produktion.

Ekologisk hållbarhet

Vi strävar efter att göra det bästa möjliga av de resurser som finns tillgängliga och de som annars skulle gå förlorade. Vi kopplar samman produktionskedjor, till exempel genom att ta vara på biprodukter från skogsindustrin, skogsflis, och göra värme och el av det.

Social hållbarhet

Vi tar ansvar för hur vi påverkar samhället. Det gäller allt från pålitlighet i leveranserna av el till ansvar längs med hela leveranskedjan. Det gäller också vårt lokala samhällsengagemang och hur vi är som arbetsgivare.

Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet innebär långsiktighet. Ett starkt resultat är ett måste för att kunna göra nödvändiga investeringar - nu och i framtiden.

Vad kan jag själv göra för klimatet?

Bara tillsammans kan vi skapa världens mest resurseffektiva region.

Rapporter

Vi redovisar vårt arbete med hållbarhet i form av en årlig års- och hållbarhetsredovisning och ett klimatbokslut som gäller för hela koncernen Tekniska verken som vi är en del av.

För dig som vill veta mer

På vår koncernwebbplats tekniskaverken.se hittar du information som rör hela koncernen.