Gör flyttanmälan och teckna avtal för dina tjänster

När du flyttar behöver du teckna ett elnätsavtal för att få el i din nya bostad. Flyttar du till eller inom Mjölby kommun är det oftast oss du tecknar avtal med, eftersom vi äger största delen av elnätet i kommunen. Om du flyttar inom kommunen fyller du i formuläret både för att flytta in och flytta ut.

3 saker att tänka på när du anmäler din flytt

1. Plocka fram ditt hyres- eller köpekontrakt innan du börjar fylla i formuläret så att du har all information du behöver.

2. Du behöver anmäla både din inflytt och utflytt i förväg.

  • Inflytten till din nya bostad anmäler du minst 30 dagar innan du får tillträde, så ser vi till att elen är igång när du flyttar in.
  • Utflytten anmäler du minst 30 dagar innan bostadsavtalet löper ut.

3. Flyttar du till villa i Mjölby kommun? Då kan vi också fixa avtal för fjärrvärme om det finns på din nya adress.

Därför behöver du anmäla flytt i tid

Enligt allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el (NÄT2012K rev2 och NÄT2012N rev) slutar nätavtalet att gälla senast 30 dagar efter att vi tagit emot och hanterat din uppsägning. Gör du ingen flyttanmälan (avslut av avtal) fortsätter ditt abonnemang att gälla och du riskerar att få betala för el eller fjärrvärme som du inte har använt.