Anmäl flytt

När du som redan är kund flyttar behöver du både avsluta ditt nuvarande elabonnemang och starta ett nytt på den adress du ska flytta till. 

Kom ihåg att meddela oss i god tid att du ska flytta: 

  • Fjärrvärme (MSE AB) - 30 dagar
  • El Nätavtal (MSE AB) - 30 dagar
  • El Effektabonnemang - 30 dagar (skriftlig uppsägning, kontakta vår kundservice för ytterligare information)
  • Bredband (Utsikt) - 90 dagar

Flyttanmälan

  
  
 Adressen du flyttar från
 
 
 Adressen du flyttar till
  
 
Jag vill att slutfakturan skicka till
  
      

 


Det går också bra att ringa kundservice på telefon 0142-855 85 för att anmäla flytt. I så fall är det bra att ha följande uppgifter till hands:

  • Kundnummer eller personnummer
  • Adressen du flyttar från/till, samt eventuellt lägenhetsnummer
  • Adressen dit slutfakturan ska skickas
  • Namn på fastighetsägaren (hyresrätt)
  • Namn och telefonnummer på ny ägare vid försäljning av bostadsrätt, fastighet eller villa
  • Datum då flytten ska ske.

När vi mottagit din anmälan så skickar vi en bekräftelse till dig. 

Tips! Det är bra att ha den senaste fakturan till hands när du anmäler en utflyttning och hyreskontraktet när du anmäler en inflyttning.

Enligt allmänna avtalsvillkor för anslutning och överföring av el (NÄT2012K rev2 och NÄT2012N rev) upphör nätavtalet att gälla senast 30 dagar efter att vi tagit emot och handlagt din uppsägning.
Du är även betalningsansvarig för abonnemanget tills slutavläsning gjorts.
Gör man ingen flyttanmälan (avslut av avtal) fortsätter ditt abonnemang att gälla och du riskerar att få betala för el eller fjärrvärme som du inte har använt.

Hjälpte denna information dig? Nej