Rekord för solel i Mjölby

Andelen lokal förnybar elproduktion fortsätter att öka och det är inte bara el från kraftvärme, vind och vatten som gör Mjölbyregionen till duktiga elproducenter. Under april månad var den installerade solcellseffekten för första gången över 1MW.

- Vi ser en tydlig trend att allt fler väljer att installera solceller. Det är en fördubbling idag jämfört med 2015, säger Sven Petersson, vice vd på Mjölby-Svartådalen Energi AB.

Lika bra som grannarna i Linköping

- Sett till installerad effekt per invånare så är vi lika bra som Linköping som har mest installerad effekt i Sverige med 5,3MW solel, säger Sven Petersson. MSE ser positivt på utvecklingen av ännu mer förnybar energi. Av den installerade effekten står solel idag för 1,4 %. - Men vi tror på en fortsatt ökning och det är viktigt att du som vill investera i en solcellsanläggning tidigt kontaktar MSE, säger Sven.

Kontakt för frågor och kommentarer

Sven Petersson, vice vd MSE 0142 – 855 12 sven.petersson@mse.se

Kontakta MSE om du ska ansluta solceller till elnätet

Det är mycket att tänka på när det gäller elsäkerhetsregler, säkringar och anslutning. Information för dig och elinstallatören finns på vår hemsida www.mse.se/solel

Installerad effekt i MSE:s elnät 2017  
Skog (kraftvärme) 13,7%
Vind 72,5%
Vatten 12,4%
Sol 1,4%
Totalt % 100%
Hjälpte denna information dig? Nej