Prislista elnätstariffer

Det finns olika avgifter och villkor som du som konsument behöver betala och följa. Avgifterna för nätet utgörs av en fast årlig avgift, en rörlig avgift, samt energiskatt och moms. De villkor som är knutna till ditt elnätsavtal är framtagna av energiföretagen Sverige i samarbete med Konsumentverket. Hur mycket elnätsavgift du betalar beror på vilken typ av anslutning du har och hur stor din säkring är.

Prislistor 2020

Elnät- Konsumenter och näringsidkare (pdf)

Tillfälliga abonnemang - vid byggen, marknader etc. (pdf)

Effektabonnemang - tillhörande nätvillkor för Högspänning (pdf) respektive Lågspänning (pdf)

Folder nättarriffer 2020 (pdf)

 

Elproduktion

Prislista mikroproduktion (pdf), Småskalig elproduktion (pdf) och storskalig elproduktion (pdf)

Som konsument och näringsidkare berörs du främst av prislistan Elnät. Där kan du läsa hur stor din elnätsavgift är beroende på storleken på huvudsäkringen i din bostad.

Det finns även speciella prislistor om du någon gång skulle behöva en tillfällig anslutning, till exempel om du bygger hus eller anordnar en marknad. Vi har även speciella prislistor för dig som arbetar inom lantbruk och använder bevattningspumpar. 

Prislistor 2019 

Elnät- Konsumenter och näringsidkare (pdf)

Tillfälliga abonnemang - vid byggen, marknader etc. (pdf)

Effektabonnemang - tillhörande nätvillkor för Högspänning (pdf) respektive Lågspänning (pdf)

Folder nättarriffer 2019 (pdf)

Elproduktion

Prislista giltig fr.o.m 2019-01-01

Prislista mikroproduktion (pdf), Småskalig elproduktion (pdf) och storskalig elproduktion (pdf)

Som konsument och näringsidkare berörs du främst av prislistan Elnät.
Där kan du läsa hur stor din elnätsavgift är beroende på storleken på huvudsäkringen i din bostad.

Det finns även speciella prislistor om du någon gång skulle behöva en tillfällig anslutning, till exempel om du bygger hus eller anordnar en marknad.

Hjälpte denna information dig? Nej