Energispartips

Några enkla energispartips från oss till dig. Även om vi säljer energi är vi måna om att inte slösa på den. 

 • Tänk på att välja energisnåla vitvaror när det blir dags att byta nästa gång.
 • Tätning vid fönster och dörrar är viktigt.
 • Släck ljuset i rum där du inte vistas, använd t ex en timer för att reglera när på dygnet det ska vara tänt respektive släckt.
 • Stäng dörrar till kallare rum och utrymmen som trapphus och källare.
 • Placera inte möbler framför elementen.
 • Tänk också på att inte ställa möbler eller hänga långa, tjocka gardiner framför elementen. Värmen behöver kunna cirkulera fritt i rummet. 
 • Täck gärna dina fönster nattetid, exempelvis med en persienn, det håller värmen inne.
 • Vädra snabbt med tvärdrag.
 • Under årets kalla dagar kan du minska energianvändningen genom att sänka temperaturen inomhus. Låt det exempelvis vara svalare i rum du inte använder. En sänkning av inomhustemperaturen med 1˚C minskar energiåtgången för uppvärmning med ca 5%.
 • Sköljning före disk i maskin är oftast överflödigt.
 • Duscha snabbt och slösa inte på varmtvatten

Förslag på mindre åtgärder

Det finns många åtgärder som inte kräver stora investeringar. Många mindre åtgärder kan utföras av ägaren. Dessa mindre åtgärder ger inte de största energibesparingarna, men de är oftast enkla och billiga att genomföra vilket innebär att de är kostnadseffektiva. Nedan följer några exempel på enkla besparingsåtgärder.

Sänk temperaturen inomhus
Under uppvärmningssäsongen kan du minska energianvändningen genom att sänka temperaturen inomhus. Låt det exempelvis vara svalare i rum du inte använder. En sänkning av inomhustemperaturen med 1˚C minskar energiåtgången för uppvärmning med ca 5%.

Byt ut glödlampor mot lågenergilampor
Börja med att byta ut de lampor du använder mest och lampor utomhus.

Byt till snålspolande kranar och duschmunstycken
Byt till snålspolande kranar och duschmunstycken, snålspolande munstycken halverar ungefär vattenanvändningen i tex en dusch.

Tilläggsisolera vinden
Om du har ett hus med kallvind kan du tilläggsisolera vindsbjälklaget. Ofta finns det redan isolering, men också plats för mer. Boverket har på sin hemsida en broschyr med råd om hur man tilläggsisolerar vinden.

Täta dragiga fönster
Lufttätning av fönster kan minska dels energiförlusterna, men även risken för fuktskador.
Boverket har på sin hemsida en broschyr med råd om hur man tätar fönster.

Nedan finns förslag på större åtgärder

Byt till energieffektiva fönster
En stor mängd energi försvinner ut genom husets fönster, exempelvis kan fönster för en villa byggd på 70-talet stå för så mycket som en fjärdedel av värmeförlusterna. Vid byte, välj fönster med lågt U-värde (1,2 W/m2 ˚C eller lägre).

Tilläggsisolera väggarna
Att tilläggsisolera väggarna kan göra mycket för ditt hus energiprestanda. 

Byt värmekälla
Byt ut eventuell befintlig panna med dålig verkningsgrad mot ny värmekälla som helst använder främst förnybar energi, exempelvis ved, pellets, fjärrvärme, värmepump och/eller solvärme. Vad som går att göra beror på vad ditt hus har för förutsättningar, lokala förhållanden samt kravet på bekvämlighet.

Hjälpte denna information dig? Nej