Jämförelsepriser 2021

Jämför priser för flerbostadshus, lokaler och samfälligheter

Här kan du se vad årskostnaden blir vid olika förbrukningsnivåer samt se hur stor del som är fast respektive rörlig del av fjärrvärmepriset. Du kan även se fördelningen mellan det fasta priset och energipriset.

Kundkatergori i flerbostadshus
Energifördelning: vinter 43%, vår/höst 37%, sommar 20% 

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år (SEK) Varav under året fast del (SEK) Varav under året rörlig del (SEK) Flöde, m3 Effektsignatur, kW
80 56 631 30 200 26 431 1200 25
193 127 297 63 531 63 765 2895 55
500 317 039 151 844 165 195 7500 145
1000 613 409 283 019 330 390 15000 285

Kundkategori i lokaler
Energifördelning: vinter 45%, vår/höst 37%, sommar 17% 

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år (SEK) Varav under året fast del (SEK) Varav under året rörlig del (SEK) Flöde, m3 Debiteringseffekt, kW
80 62 483 35 863 26 620  1200 30
193 143 452 79 231 64 221 2895 71
500 357 469 191 094 166 375 7500 185
1000 685 788 353 038 332 750 15000 370

Kundkategori samfälligheter
Energifördelning: vinter 43%, vår/höst 37%, sommar 20% 

Årlig förbrukning i MWh Totalkostnad per år (SEK) Varav under året fast del (SEK) Varav under året rörlig del (SEK) Flöde, m3 Debiteringseffekt, kW
80 56 631 30 200 26 431 1200 25
193 127 297 63 531 63 765 2895 55
500 317 039 151 844 165 195 7500 145
1000 613 409 283 019 330 390 15 000 285

Prisexempel är enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§
Alla priser är inkl. moms.

Hjälpte denna information dig? Nej