Jämförelsepriser 2021

Här kan du se vad årskostnaden blir vid olika förbrukningsnivåer samt se hur stor del som är fast respektive rörlig del av fjärrvärmepriset. Du kan även se fördelningen mellan det fasta priset och energipriset. 

Kundkatergori i småhus

Årlig förbrukning i kWh Totalkostnad per år (kr) Varav under året fast del (kr) Varav under året rörlig del (kr)
15 000 kWh 14 589 5 424 9 165
20 000 kWh 17 644 5 424 12 220
30 000 kWh 23 754 5 424 18 330
40 000 kWh 29 864 5 424 24 440

 Prisexempel är enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling EIFS 2009:3 4§
Alla priser är inkl. moms.

Hjälpte denna information dig? Nej