Fjärrvärmepriser – prisexempel 2024

Från och med den 1 januari höjer vi priserna på fjärrvärme med 9,5 procent. För en genomsnittlig villakund i Mjölby innebär ökningen 150 kronor per månad.

Prisexempel 

Här kan du se vad årskostnaden blir vid olika förbrukningsnivåer samt se hur stor del som är fast respektive rörlig del av fjärrvärmepriset.

Förbrukning/år Total kostnad/år, kr Fast kostnad, kr Rörlig kostnad, kr
15 000 kWh 16 659 5 784 10 875
20 000 kWh 20 284 5 784 14 500
30 000 kWh 27 534 5 784 21 750
40 000 kWh 34 784 5 784 29 000

För ett flerfamiljshus med en förbrukning på 193 000 kWh per år och med en effektsignatur på 61 kW innebär höjningen 1 063 kronor per månad. Totalkostnaden blir då 146 527 kronor under 2024.

Relaterad information