Priser och avtal privatkund

Kostnaden för fjärrvärme är fördelad på ett energipris och en fast månadskostnad. Alla priser presenteras inklusive moms.

Våra priser speglar de kostnader vi har i vår fjärrvärmeverksamhet. Den fasta avgiften bidrar till att täcka kostnader för våra produktionsanläggningar och fjärrvärmenätet. Energiavgiften täcker bland annat de rörliga kostnaderna, exempelvis bränslekostnader.

Priser 2024

Priserna nedan gäller 1 januari 2024 – 31 december 2024.

Energipris Fast månadskostnad
72,5 öre/kWh 482 kr

 

Priser 2023

Priserna nedan gäller 1 januari 2023 – 31 december 2023. 

Energipris Fast månadskostnad
65,3 öre/kWh 452 kr

Allmänna avtalsvillkor 

Avtalsvillkor fjärrvärme för konsument (pdf 236 kB)

Hjälpte denna information dig? Nej