Priser och avtal privatkund

Kostnaden för fjärrvärme är fördelad på ett energipris och en fast månadskostnad. Samtliga angivna priser är inklusive moms.

Priser 2023

Priserna nedan gäller 1 januari 2023 – 31 december 2023.

Energipris Fast månadskostnad
65,3 öre/kWh 452 kr

Våra priser speglar de kostnader vi har i vår fjärrvärmeverksamhet. Den fasta avgiften bidrar till att täcka kostnader för våra produktionsanläggningar och fjärrvärmenätet. Energiavgiften täcker bland annat de rörliga kostnaderna, exempelvis bränslekostnader.

Priser 2022

Priserna nedan gäller 1 januari 2022 – 31 december 2022. 

Energipris Fast månadskostnad
62 öre/kWh 452 kr

Allmänna avtalsvillkor för leverans av fjärrvärme konsument

Konsumentverket och Energiföretagen Sverige har kommit överens om att ändra de Allmänna avtalsvillkoren för leverans av fjärrvärme till konsument. De nya Allmänna avtalsvillkoren började gälla 1 juni 2019.

Så påverkas villkoren

För dig som konsument innebär ändringarna i att de tidigare bestämmelserna om personuppgiftshanteringen har upphävts (1.4). Bestämmelsen har tagits bort eftersom den blev inaktuell när personuppgiftslagen ersattes av dataskyddsförordningen.

De bestämmelser som rör försäljning på distans och utanför affärslokaler samt ångerrätt (2.3, 2.4) har anpassats till de nya reglerna som införts i lag (2005:59) och avtal utanför affärslokaler.

Ändringarna innebär att avtal vid uppsökande telefonförsäljning endast kan träda i kraft efter säljsamtalet. Vilket betyder att det som sägs i samtalet betraktas som ett anbud från leverantören. Leverantören ska sedan skriftligt bekräfta anbudet till konsumenten. Avtal ingås först när konsument skriftligen accepterat anbudet efter telefonsamtalet.

Vidare har en uppdatering kring formuleringen av avtalsvillkoren som rör uppsägning av avtal (9.1) gjorts.


Allmänna avtalsvillkor Konsument Fjärrvärme 2019


Hjälpte denna information dig? Nej