Vad är skillnaden på elnät och elhandel?

För att du ska ha tillgång till el behöver du två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Här förklarar vi skillnaden mellan dem och vad det är du betalar för.  

Två kvinnor syns bakifrån när de tittar på tv hemma

Vad är elhandel?  

Den nordiska elbörsen NordPool är den gemensamma handelsplatsen för el i Norden. Här säljer elproducenterna sin el till elhandelsföretagen. Priset på börsen styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga aktiebörsen. Elhandelsföretagen säljer sedan elen vidare till dig och andra kunder ute i elnätet. Du köper sen el av ett elhandelsföretag genom att teckna ett elhandelsavtal.

I Sverige är elhandelsmarknaden avreglerad, det innebär att du kan välja vilken elhandelsleverantör du vill. Du kan ha samma elleverantör oavsett vart i Sverige du flyttar. Om du inte har gjort ett val när du flyttar till ett nytt nätområde, får du automatiskt ett anvisningsavtal från ditt nätbolag. Det avtalet är lite dyrare, och därför är det bra att så snart som möjligt välja ett elavtal så att du får ett bättre pris.

Person tar det lugnt i hemmet

Vad är elnät? 

Elnätsföretag kan du inte välja, utan är monopol där du bor. Elnätsföretagen ansvarar för den infrastruktur, det vill säga ledningar och kablar, som behövs för att få elen hem till dig. Det skulle bli väldigt kostsamt och rörigt om olika elnätsföretag skulle dra egna ledningar hem till kunder spridda över hela landet. Därför har riksdagen beslutat att elnätsföretagen ska ha ensamrätt på eldistributionen i sitt område.

Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) sköter om det lokala elnätet på uppdrag av det helägda dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB (MKN). Här kan du se vilket elnätsområde du tillhör.

Om du ska flytta till eller från en adress som ingår i vårt nätområde måste du anmäla det till oss så att vi kan teckna eller säga upp ditt avtal.

Grafik över en kunds elkostnad.

Det här består din elkostnad av

Din elkostnad är uppdelad i två delar, kostnaden för elen som du använder och elnätsavgiften.  

Kostnaden för elen du använder 

Denna kostnad betalar du till det elhandelsföretag som du själv har valt. Det är vanligt att du kan välja mellan fast och rörligt elavtal.

Elnätsavgiftens tre prisdelar

Elnätsavgiften består av tre delar som övervakas av Energimarknadsinspektionen:

  • En fast årsavgift som rör kostnaden för att du ska ha el i din bostad.
  • En rörlig elöverföringsavgift som rör kostnaden för att elen ska komma hem till dig. Denna avgift baseras på elen du har använt.
  • Energiskatt som rör skatter och avgifter som går till staten och måste betalas enligt lag.

Denna kostnad betalar du till ditt elnätsbolag för att elen ska komma hem till dig. Din elnätsavgift baseras på vilken storlek du har på din huvudsäkring och hur mycket el vi överfört hem till dig. Här kan du läsa mer om prislistan för elnät. 

* Bilden visar ett exempel på en kunds elkostnader med en årlig elförbrukning på 20 000 kWh och rörligt pris. Kostnaden till elhandelsföretaget och elnätsföretaget står för 25 procent vardera av den totala elkostnaden. Andelen skatter, moms och elcertifikat står för hälften av den totala kostnaden.

Källa: Energimyndigheten 

Läs mer om kundens elkostnader på Energiföretagen Sveriges webbplats.

Vad ingår i elnätsavgiften?  

I elnätsavgiften ingår flera saker som gör din vardag enklare: 

  • Vi ser till att elen som du köper från ett elhandelsföretag transporteras via våra ledningar hem till dig. 
  • Vi utför löpande underhåll och framtidssäkrar elnätet för att minska avbrotten. 
  • Du kan följa din användning på Mina sidor. 
  • Du får hjälp vid eventuella strömavbrott dygnet runt, året runt. Vi har alltid personal i beredskap för att hantera driftstörningar. Du får även avbrottsersättning om strömmen är borta i mer än tolv sammanhängande timmar. Läs mer om strömavbrott 
  • Du kan prenumerera på driftinformation via sms eller e-post och se aktuell status på webben. Logga in på Mina sidor för att prenumerera på driftstörningar. 
  • Vi hjälper dig att byta elhandelsleverantör. 
  • Du kan få gratis hjälp med att övervaka trädfällning och markera ut ledningar i marken från Ledningskollen.se