Medarbetare från MSE arbetar med el i elskåp i Mjölby

Vi för elen hem till dig

Driftsäkert med få avbrott
  Beredskap dygnet runt
Förnyar elnätet för framtiden

99,9 % tillgänglig ellevernas i våra nätområden.

En man kontrollerar sin elmätare i hallen

Din elmätare och elförbrukning

Undrar du hur du läser av din elförbrukning eller hur din elmätare fungerar? Här berättar vi mer.

En robotdammsugare dammsuger giolvet medan en mamma och litet barn leker i bakgrunden.

Priser och avtalsvillkor

Här kan du som bor i Mjölbys kommun se aktuella priser och avtalsvillkor för våra elnätsabonnemang, anslutningar och egen solelsproduktion.

Medarbetare från MSE arbetar med el i elskåp i Mjölby

Vid strömavbrott och åska

Här har vi samlat viktig information om strömavbrott och åska. Bland annat hur du kan vara förberedd, information om ersättning och skadestånd – och vad du själv kan göra för att felsöka vid avbrott hemma.

Frågor och svar om elnät

Hur är det svenska elnätet uppbyggt? Vad är skillnad mellan elnät och elhandel? Och kommer kapaciteten i elnätet att räcka i framtiden? Här kan du få svar på några av våra kunders vanligaste frågor om elnät.

Begreppen elnät och elhandel kan vara krångliga att hålla isär, men det är egentligen två helt olika saker. Du köper din el från ett elhandelsbolag, och du kan välja fritt vilket företag du vill köpa din el ifrån oavsett var du bor i Sverige. Elnätsbolag kan du inte välja, utan är monopol där du bor. Det är elnätsbolaget som ser till att elen kommer hem till dig och det är de som sköter infrastrukturen med ledningar och kablar i luft och mark.

För att kunna förstå hur mycket en kWh räcker till behöver vi först reda ut begreppen effekt, energi, kilowatt och kilowattimme.

Elen som produceras i de svenska kraftverken tar sig igenom tre olika nät innan den når ditt uttag hemma: stamnät, regionnät och lokalnät. Tillsammans fungerar elnätet som ett vägnät som kopplar samman hela Sverige med varandra, från norr till söder. Det svenska elnätet är även sammankopplat med närliggande länder via utlandsförbindelser.

Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) sköter om det lokala elnätet på uppdrag av det helägda dotterbolaget Mjölby Kraftnät AB (MKN). 

Stamnät 

Stamnät kallas det elnät som täcker hela Sverige och är statligt ägt av Svenska kraftnät. Det kan jämföras med en motorväg. Det är även sammankopplat med andra länders elnät runt om i Europa. Stamnätet transporterar enorma mängder el från svenska kraftverk, som vatten- och kärnkraftverk, ut till hela Sverige i enorma ledningar med en spänning på 400 000 volt. Stamnätet övergår sen till regionnät. 

Regionnät 

Via mottagningsstationer sänks spänningen från stamnätet och fördelas vidare ut i regionnätet, som kan liknas vid en landsväg. Här är spänningen mellan 40 000 och 130 000 volt. Större delen av det svenska regionnätet ägs av tre nätföretag - E.ON Energidistribution Sverige AB, Vattenfall Eldistribution AB och Ellevio AB. Vissa större industrier är direkt ansluta till regionnätet.  

Lokalnät 

Till sist tar lokalnätet vid och skickar elen via nätstationer hem till dig och andra som behöver el, som mindre industrier. Lokalnätet kan liknas vid gatorna inne i en stad.

Lokalnätet ägs av flera lokala elnätsföretag, som vi på Mjölby Kraftnät. Lokalnätsföretagen har mellanspänningsnät (10 000–20 000 volt) och lågspänningsnät (400 volt). På väg hem till dig sänks sen spänningen till 230 volt, vilket är vad du har i ditt eluttag.

En säkring finns i ditt hem för att förhindra att elledningar blir överhettade, eller att en brand uppstår. Vilken typ av huvudsäkring du ska ha styrs av din elförbrukning, anslutna apparater i ditt hem och hur din elförbrukning fördelar sig över tid.

Vi har ett starkt elnät i vårt område. Vi arbetar aktivt för att inte hamna i ett läge där kapaciteten inte skulle räcka. Vi analyserar elnätet för att se var potentiella flaskhalsar kan uppstå för att i rätt tid investera i och motverka dem. Flaskhalsar uppstår i de ledningar som är för små för att överföra den mängd el som kunderna behöver. Vårt mål är att det aldrig ska uppstå flaskhalsar och att vi alltid ska ligga steget före. 

På Tekniska verkens webbsida kan du läsa mer om hur vi i koncernen arbetar mot effekt- och kapacitetsbristen.

Vägguttag, strömbrytare och anslutna apparater måste vara säkra så att de inte ger dig stötar eller orsakar brand. Varje år sker allvarliga elolyckor och bränder orsakade av felkopplade eller dåligt underhållna apparater och ledningar. I de flesta fall är det lätt att skydda sig mot dem. 

Du bör med jämna mellanrum se över elinstallationer och anslutna apparater eftersom du är ansvarig för att de fungerar och är i ett bra och säkert skick. 

Elsäkerhet i villa eller fritidshus 

Bor du i villa eller har ett fritidshus är du själv ansvarig för att din fasta elinstallation, det vill säga vägguttag och strömbrytare, är säkra. Om du misstänker att det är något fel i den fasta elinstallationen ska du alltid kontakta en auktoriserad elinstallatör.  

Det är auktoriserad elinstallatörer som gör nyinstallationer av fasta ledningar, uttag, strömbrytare och lampor. Det gäller även anslutning eller losskoppling av fast anslutna hushållsmaskiner, som diskmaskiner och tvättmaskiner.  

Elsäkerhet i lägenhet 

Bor du i en hyresrätt måste du hålla utkik efter slitage och skador. Om du hittar något fel ska du kontakta din hyresvärd så att de kan åtgärda problemet. Bor du i bostadsrätt står det i stadgarna vad du själv har för ansvar.

Vindkraftverk står på landsbygden med åkrar och gårdar i bakgrunden

Vi bygger framtidens elnät

I takt med att samhället elektrifieras alltmer ställs det nya och högre krav på att elnätet ska klara av väder, vind och en ökad elförbrukning. Det gör att vi aktivt behöver förändra och förnya våra elnät för att leva upp till de krav och förväntningar som kunder och framtiden ställer på oss.