Leveranssäkerhet

Statistik på leveranssäkerhet till våra abonnenter

Antalet leveranspunkter i vårt elnätsområde uppgår till ca 12 500 st.
Vi redovisar den genomsnittliga avbrottstiden för samtliga kunder, samt det genomsnittliga antalet avbrott för samtliga kunder. Informationen publiceras på vår hemsida kalenderårsvis och sänds som bilaga till vår elnätsfaktura en gång per år, dock senast 31 juli avseende föregående kalenderår. Om du har några frågor runt detta är du välkommen att kontakta kundservice.

Statistik leveranssäkerhet 2020

Vårt elnät

Inom vårt elnätsområde har vi ca 12 500 leveranspunkter (definitionen av en leveranspunkt är att det finns ett abonnemang med tillhörande elmätare för mätning av den energi som tas ut i leveranspunkten). Vi har en mycket hög leveranssäkerhet i elnätet på 99,98 procent för år 2020 och vi arbetar ständigt med utveckling och underhåll av elnätet för att trygga elleveranserna till våra kunder, samt förebygga oaviserade strömavbrott.

En av många åtgärder innebär att vi bygger om vårt elnät och ersätter luftledningar med markledningar. I samband med ombyggnationer, förstärkningar och underhåll av elnätet behöver vi genomföra planerade strömavbrott och då meddelar vi detta i förväg till dig som kund via brev, samt på hemsidan under driftinformation. Av informationen framgår när avbrottet kommer att äga rum och hur länge det beräknas pågå. Om det är ett mindre antal hus som är berörda, så aviserar vi av säkerhetsskäl ej detta på hemsidan utan endast via brev.

Hur gärna vi än vill, så kan vi inte helt befria dig från oaviserade strömavbrott.
Ibland tynger snön ner elledningar, blixtar slår ner i kraftanläggningar och hårda vindar orsakar att träd blåser omkull och river ner elledningarna.

Hjälpte denna information dig? Nej