Producera egen el


Planerar du att producera egen el?
Kontakta MSE i god tid och läs igenom vår informationsbroschyr om mikroproduktion.

Allt fler väljer att producera sin egen el genom att exempelvis investera i solceller.
Det är mycket att tänka på när det gäller elsäkerhet, regler och ekonomi.
Se därför till att läsa på ordentligt innan du bestämmer dig.

Det är viktigt att du kontaktar Mjölby-Svartådalen Energi AB i god tid när du planerar för sol- eller vindkraft inom Mjölby Kraftnäts elnätsområde. Vi som nätägare måste kontrollera att din elservis är
rätt dimensionerad för den anläggning som planeras. Om den inte är det behöver vi göra åtgärder
innan din anläggning kopplas in. Vi lämnar då även prisuppgift om någon större åtgärd behövs göras.
När du bestämt dig för att börja producera egen el kontaktar du en behörig elinstallatör som i sin tur skicka in en anmälan med korrekta uppgifter till oss.
Anmälan måste vara nätägaren tillhanda senast 30 dagar före beräknat tillkopplingsdatum.

För att underlätta för dig som funderar på att investera eller tänker göra denna investering har vi tagit fram en informationsbroschyr.


Mikroproducent?  (Ellagens definition)

  • Anläggningens märkeffekt (maxeffekt) är högst 43,5 kW
  • Din huvudsäkring är inte större än 63A
  • Du gör av med mer el än vad du producerar per kalenderår

Vid tekniska frågor om din solcellsanläggning är det din behöriga installatör som du ska vända dig till.
Vid frågor om försäljning av överproducerad el är det ditt elhandelsföretag du ska vända dig till.


   
Skattereduktion

Skatteverkets hemsida står all information du behöver i denna fråga och vilka kriterer som ska uppfyllas. (Skatteverkets kriterier skiljer sig från definitionen i ellagen)

För de kunder som klassas som mikroproducent skickar nätägaren in en kontrolluppgift på hur mycket el som matats in till elnätet (överproduktion) och hur mycket el som tagits ut (konsumerats).
Denna information kommer sedan att synas på din inkomstdeklaration.

Kontrolluppgiften vi skickat till Skatteverket visas på din elnätsfaktura som avser januari, februari eller mars. Återfinns den inte på fakturan kan en separat kontrolluppgift skickats hem per post.


   
Andra sidor om mikroproduktion

www.energimyndigheten.se (sökord: Förnybart)
www.elsakerhetsverket.se
www.svenskenergi.se
www.svenskvindenergi.org
www.svensksolenergi.se
www.sero.se
www.lansstyrelsen.se (sökord: Stöd till solceller)
www.skatteverket.se
www.verksamt.se
www.egenel.se
www.energimyndigheten.se/solelportalen

 


Vid frågor om anslutning.

Anslutningsärenden, för- och färdiganmälan
Melker Hagelin 

0142 - 855 52
foranmalan@mse.se

Förfrågningar och offerter
Hans Hollén

0142 - 855 15
hans.hollen@mse.se

Hjälpte denna information dig? Nej