Anslut dina solceller till elnätet

Dags att producera el med solceller? Då behöver du ansluta dig till elnätet.

Producera förnybar el med solceller 

Vi hjälper dig med anslutningen till elnätet och betalar produktionsersättning för den el som levereras till elnätet.

Genom att producera förnybar el är du med och bidrar till den fossilfria omställningen, och vi hjälper dig gärna att komma igång. För att installera din solcellsanläggning och ansluta den till elnätet, krävs tillstånd från oss på Mjölby kraftnät, som äger elnätet hos dig. Det är viktigt att alla steg följs då driftsättning av din solcellsanläggning utan vår vetskap kan innebära elfara för vår personal.

Kontakta oss gärna tidigt i processen innan du har bestämt storlek på din anläggning. Det är nämligen viktigt att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. Det är också bra att kolla med Mjölby kommun om du behöver bygglov eller tillstånd för att bygga din solcellsanläggning.

Så ansluter du dina solceller till elnätet

Här beskriver vi steg för steg hur du ansluter din solcellsanläggning till elnätet.

När det är dags att ansluta anläggningen ska du ta hjälp av en auktoriserad elinstallatör. Det är installatören som sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att godkänna anslutningen. 

1. Elinstallatör skickar in föranmälan

Ta hjälp av en auktoriserad elinstallatör som hjälper dig med rätt säkring för din anläggning. Om du behöver bygga om anslutningen (servisledningen) för att byta till en större säkring tar vi fram en offert på kostnaden. Du får även ett kostnadsförslag från din elinstallatör för att ändra i elanläggningen.

Elinstallatören ska göra en föranmälan till oss i god tid innan installationsdatum. Föranmälan ska innehålla:  

  • Tekniska data på din anläggning.
  • Skiss på utvändig brytarplacering, om din mätare är placerad inomhus.

Rikta rätt – lista på godkända växelriktare för solceller 

Energiföretagen har tagit fram en lista på växelriktare som är uppfyller kraven för solcellsinstallationer. Din installatör måste välja en växelriktare som är godkänd för att anläggningen ska kunna anslutas till elnätet.  

2. Installationsmedgivande

När vi har granskat och godkänt anmälan ger vi elinstallatören ett installationsmedgivande. Då kan elinstallatören färdigställa din solcellsanläggning  

3. Färdiganmälan

När installatören har färdigställt solcellsanläggningen ska installatören skicka in en färdiganmälan till oss. 

4. Eventuellt mätarbyte

För att vi ska kunna mäta både din produktion och elförbrukning behövs rätt elmätare. Är din elmätare inte är anpassad för detta byter vi den helt kostnadsfritt. Mätarbytet sker inom 20 arbetsdagar efter att vi har tagit emot färdiganmälan.

Sitter din mätare utomhus genomför vi mätarbytet på utsatt datum eller i närtid. Om din mätare sitter inomhus kontaktar vi dig med förslag på datum och tid för mätarbytet.

När vi genomfört mätarbytet får du information om var du kan hitta mätarens olika funktioner. Vi kommer även kontrollera att anläggningen uppfyller krav på märkning och brytmöjligheter. Är kraven inte uppfyllda byter vi inte elmätare förrän bristerna är åtgärdade.

5. Bekräftelse

Cirka 20 arbetsdagar efter mätarbytet får du en bekräftelse om att anläggningen är ansluten till elnätet. Bekräftelsen innehåller ett anläggnings-id som du behöver för att teckna avtal med en elhandlare. Bekräftelsen är också ett avtal med Mjölby Kraftnät som ger rätt till produktionsersättning för elen du levererar till elnätet. 

6. Rapportering av mätvärden

Från att mätarbytet är gjort startar insamling av mätvärden, men det kan ta ett par dagar innan rapporteringen sker till din elhandlare. Retroaktiv hantering av mätvärden är tyvärr inte möjligt. 

 Anslut dina solceller till elnätet