Projekt och utbyggnad

Här presenterar vi kommande projekt och utbyggnad av vårt elnät.

Idag är 86 procent av vårt elnät markbundet och målet är att alla våra luftledningar ska vara ersatta med markbunden kabel år 2025. För att lyckas med det bygger vi om vårt elnät i etapper år för år.

Projekt och utbyggnad 2017

Under året har vi vädersäkrat och förstärka elnät i och runt Varv, Fornåsa, Normlösa och söder om Västerlösa.

Projekt och utbyggnad 2018

Planering för vädersäkring av elnätet i Högby-Bjälboområdet sker.

Se karta över ledningsnätet

Kontakperson vid eventuella frågor Hans Hollén 0142-855 15

Hjälpte denna information dig? Nej