Projekt och utbyggnad

Här presenterar vi kommande projekt och utbyggnad av vårt elnät.

Idag är 86 procent av vårt elnät markbundet och målet är att alla våra luftledningar ska vara ersatta med markbunden kabel år 2025. För att lyckas med det bygger vi om vårt elnät i etapper år för år.

Projekt och utbyggnad 2017

Varv - Under våren 2017 avslutar vi vårt arbete med att vädersäkra och förstärka elnätet i Varv.
Fornåsa - Vi kommer under året att ersätta luftledningar med markbunden kabel i och runt Fornåsa.

Kommande projekt

Fornåsa
Nederlösa
Söder om Västerlösa

Se karta över ledningsnätet

Kontakperson vid eventuella frågor Hans Hollén 0142-855 15

Hjälpte denna information dig? Nej