Projekt och utbyggnad

Idag är 92 procent av vårt elnät markbundet och målet är att alla våra luftledningar ska vara ersatta med markbunden kabel år 2025. För att lyckas med det bygger vi om vårt elnät i etapper år för år.

I samband med att optofibernätet byggdes ut kablifierade vi högspänningsnätet i Gottlösaområdet. Vi fortsätter med förläggning och anslutning av högspänningskablar i Högby-Skänninge-Bjälboområdet. Vi höjer också spänningen från 10 000 V till 20 000 V.

Vi utökar också transformatoreffekten i Viringeområdet då fler företag vill etablera där.  

Se karta över ledningsnätet

 

Vid frågor och funderingar.

Kontaktperson
Hans Hollén

0142 - 855 15
hans.hollen@mse.se

Hjälpte denna information dig? Nej