Projekt och utbyggnad

Här presenterar vi kommande projekt och utbyggnad av vårt elnät.

Idag är 92 procent av vårt elnät markbundet och målet är att alla våra luftledningar ska vara ersatta med markbunden kabel år 2025. För att lyckas med det bygger vi om vårt elnät i etapper år för år.

Projekt och utbyggnad 2018

I samband med utbyggnad av optofibernätet har vi kablifierat vårt högspänningsnät i Gottlösaområdet och påbörjat motsvarande i Högby-Skänninge-Bjälboområdet. 

Projekt och utbyggnad 2019

Fortsatt förläggning och anslutning av högspänningskablar i Högby-Skänninge-Bjälboområdet. Vi höjer också spänningen från 10 000 V till 20 000 V.

Utökning av transformatoreffekt i Viringeområdet då fler företag vill etablera där. 

Se karta över ledningsnätet

 


Vid frågor och funderingar.

Kontaktperson
Hans Hollén

0142 - 855 15
hans.hollen@mse.se

Hjälpte denna information dig? Nej