Skillnaden mellan elnät och elhandel

För att du ska ha tillgång till el behöver du två avtal, ett för elnät och ett för elhandel. Här reder vi ut skillnaden mellan dem och vad du betalar för.

Vad är elnät?

Elnätet är ett monopol som regleras av staten. För att göra det enkelt finns det bara ett elnätsföretag i varje nätområde som sköter infrastrukturen, ledningsnätet och ser till att elen kommer hem till dig. 

Mjölby kommun ingår i våra nätområden, och du som bor här betalar därför din elnätsavgift till oss. Om du ska flytta till eller från en adress som ingår i vårt nätområde måste du anmäla det till oss så vi kan teckna eller säga upp ditt avtal.

Vad är elhandel?

I Sverige är elhandelsmarknaden avreglerad, det innebär att du kan välja vilken leverantör du vill. Du kan också flytta med till gamla elavtal när du byter adress. Om du inte har gjort ett val när du flyttar till ett nytt nätområde, får du automatiskt ett anvisningsavtal från ditt nätbolag.

Det avtalet är lite dyrare, och därför är det bra att så snart som möjligt välja ett elavtal så att du får bättre pris. Vi rekommenderar 100 procent förnybar el från Bixia. Men du får såklart välja vilket elbolag du vill.

Din elkostnad består av flera delar:

 • Elnätsavgiften. Denna betalar du till oss för att elen ska komma hem till dig. Vår prissättning övervakas av Energimarknadsinspektionen.
 • Kostnad för elen du använder. Denna kostnad betalar du till det elhandelsföretag du har valt och kommer på en separat faktura. Oftast kan du välja mellan fast eller rörligt avtal.

Elnätsavgiften består av:

 • En fast årsavgift (kr/år). Kostnaden för att ha el i sin bostad.
 • En rörlig elöverföringsavgift (öre/kWh). Kostnad för att elen ska komma hem till dig. Baseras på elen du har använt.
 • Energiskatt (öre/kWh). Skatter och avgifter som går till staten och måste betalas enligt lag.

  Din elnätsavgift beror på vilken storlek du har på din huvudsäkring (avgift för abonnemang) och hur mycket el vi överfört hem till dig (avgift per använd kilowattimme).

  Här kan du läsa mer om elnätspriset och se aktuella priser för dina tjänster.

 

Bilden visar hur fördelningen av kundens elkostnader utvecklats, här en kund med årlig elanvändning på 20 000 kWh och rörligt pris (i löpande priser). Andelen skatter, moms och elcertifikat är hälften av de totala kostnaderna.

Källa: Energimyndigheten

Läs mer om kundens elkostnader på Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

Elhandeln är den del som flyttas då man byter elbolag.

Elbolagets avgifter består oftast av:

 • Grundavgift. Beror på vilken typ av avtal man har och är en årskostnad.
 • Användning. Beror på vilken typ av avtal man har, samt hur stor energimängd (kWh) som använts.
 • Elcertifikat*. Beror på hur stor energimängd (kWh) som använts.
 • Moms*. För närvarande 25 % på avgifterna.
 • Det svenska elpriset för använd kWh är rörligt och styrs av marknadens tillgång och efterfrågan.

Du som kund kan välja att binda upp ett fast pris eller rörligt. Du kan även välja att ha en del rörligt och en del fast. Om du väljer rörligt så följer priset den nordiska elbörsen Nordpool.

Hjälpte denna information dig? Nej