Felsökning vid pågående strömavbrott

Har du strömavbrott just nu? Då är det några saker du själv kan kontrollera genom att följa vår guide.

Kontrollera din jordfelsbrytare

Börja med att kontrollera om din jordfelsbrytare har lösts ut. Beroende på om din jordfelsbrytare har lösts ut eller inte finns det ett antal steg du kan följa här nedan.

Ja, jordfelsbrytaren har lösts ut

Återställ jordfelsbrytaren. Om den löser ut igen, följ felsökningsguiden:

  • Slå ifrån alla automatsäkringar eller skruva ur alla vanliga säkringar.
  • Återställ jordfelsbrytaren.
  • Slå på eller skruva i en säkring i taget tills jordfelsbrytaren löser ut igen.
  • Slå ifrån eller skruva ur den felaktiga säkringen.
  • Slå på eller skruva i de andra säkringarna och slå på jordfelsbrytaren.
  • Kontakta en behörig elinstallatör för att åtgärda felet.

Nej, jordfelsbrytaren har inte lösts ut

Kontrollera att alla säkringar är hela.

Ja, alla säkringar är hela

Du som bor i hus: Ring till vår felanmälan: 0142 - 855 00.
Du som bor i lägenhet: Ring din fastighetsskötare.

Nej, alla säkringar är inte hela

Byt utlösta säkringar.

Om de löses ut igen:
Du som bor i hus: Ring en behörig elinstallatör.
Du som bor i lägenhet: Ring din fastighetsskötare.