Vilken huvudsäkring behöver jag?

Din huvudsäkring

Storleken på säkringen avgör kostnaden för din fasta avgift som du betalar för att elen ska komma hem till dig.  

Hur stor huvudsäkring du behöver styrs av tre faktorer:  

  • Din elförbrukning. Ju högre elförbrukning desto större säkring måste du ha. 
  • Anslutna apparater. Har du stora energikrävande apparater med högt effektbehov behöver du sannolikt en större säkring. Det kan exempelvis vara en bastu eller om du har golvvärme. Har du elvärme är elpatroner eller dina elelements effektbehov avgörande. 
  • Hur din elförbrukning fördelar sig över tid. Använder du mycket el under vissa perioder kan det kräva en större huvudsäkring. 

Ditt säkringsbehov

Här kan du läsa om hur mycket genomsnittlig effekt du kan ta ut beroende på vilken storlek på huvudsäkring du har. Du kan se vilken säkringsstorlek du har på färgen på indikeringsknappen som lossnar när säkringen går. Samma färg finns även på bottenplattorna i din elcentral som visar vilken säkring som passar i vilket hål.

Årlig elförbrukning på 0–20 000 kWh och ett effektuttag max 11 kW. 16 A säkring har grå märkning.

Årlig elförbrukning på 20 000-25 000 kWh och ett effektuttag max 14 kW. 20 A säkringar har blå märkning.

Årlig elförbrukning på 25 000-30 000 kWh och ett effektuttag max 17 kW. 25 A säkringar har gul märkning.

Ska jag ha en lägre säkring?  

Om du tror att du kan klara dig med en mindre huvudsäkring kan du prova att använda en lägre säkring samtidigt som du har ett stort effektuttag. Du kan prova en lägre säkring i intervallet 16–25 A och i intervallet 35–63 A. Alltså inte testa en 25 A om du idag har 35 A säkring.

Du behöver inte bygga om din anläggning för att prova en lägre säkring. Det är bottenplattorna som säkringen är monterad på som avgör vilken den största säkringsstorleken du kan använda är och därmed får betala för.

Om säkringen håller så vet du att du skulle klara dig med en lägre huvudsäkring. Vill du byta säkring och därmed få sänkt nätavgift måste du anlita en behörig elinstallatör som byter ut bottenplattorna. Elinstallatören anmäler sedan till oss att ändringen är utförd.

Ska jag ha en högre säkring?  

Kontakta en behörig elinstallatör om du behöver byta till en högre huvudsäkring. Elinstallatören skickar då först in en så kallad föranmälan till oss. Vi kontrollerar sedan att elnätet där du bor är dimensionerat för höjningen. 

Du kan läsa om kostnaden för att höja din huvudsäkring i vår prislista.