Priser anslutning och installation

Nu är du ett steg närmare en klimatsmart uppvärming för ditt hus och ditt varmvatten. Det finns många fördelar med fjärrvärme. Den viktigaste är att det är enkelt och pålitligt för dig, men fjärrvärmen bidrar även till att minska våra koldioxidutsläpp. Bra, eller hur!?

Välj en pålitlig värmekälla som täcker hela husets behov. 

Enkelt - Tryggt - Prisvärt

Kontakta oss för ett kostnadsfritt hembesök.

Torbjörn Holm - projektledare/säljare
0142 – 855 54 - torbjorn.holm@mse.se

Kundservice
0142-855 85 - kundservice@mse.se

 


  • Har du direktverkande el idag?
  • Behöver du konvertera till ett vattenburet system?
  • Eller vill du byta ut din pelletskamin eller värmepump?

Vi hjälper dig att ansluta och installera fjärrvärmen. 
Här kan du läsa om 2018 år priser och vad anslutningen kostar med eller utan ROT-avdrag.

Med ett befintligt vattenburet system (utan ROT-avdrag)

Anslutningsavgift  25 000kr
Fjärrvärmecentral och installaton* 44 000kr
Summa 69 000kr

*​När du anslutit dig till fjärrvärmenätet måste du installera en fjärrvärmecentral inne i huset. Du väljer själv om du vill köpa den via oss eller någon annan

Med ett befintligt vattenburet system med rotavdrag 

​Anslutning till fjärrvärmenätet (arbetskostnad 11 500 kr 25 000 kr
Fjärrvärmecentral och installation (arbetskostnad 20 880 kr)   ​44 000 kr
ROT-avdrag på installation och anslutning    - 10 014 kr
Summa med ROT-avdrag  58 986 kr

 Konvertering från direktverkande el till vattenburet system 

Anslutning till fjärrvärmenätet (arbetskostnad 12 000 kr) 25 000 kr
​​Fjärrvärmecentral och installation (arbetskostnad 21 380 kr) 44 000 kr
Element/styck  (arbetskostnad 2 280 kr) 5 000 kr

Du kan få ROT-avdrag på fjärrvärmearbetena när du byter från direktverkande el till fjärrvärme.

Att byta från direktverkande el till bekväm fjärrvärme i din villa är förmodligen enklare och billigare än du tror. Med fjärrvärme får du en låg uppvärmningskostnad, högre marknadsvärde på fastigheten, bättre komfort och ett flexibelt värmesystem. Dessutom får du obegränsad tillgång till varmvatten.

Om du har direktverkande el måste du byta ut alla element i ditt hus. Eftersom alla hus har olika förutsättningar invändigt får du en offert från oss på arbetet.


Eventuellt tillkommande kostnader

Följande ingår inte och offerteras separat​​​

Sanering av värmepump 3 000 kr
Konvertering från direktel- element till vattenburet system 5 000kr
Montering av extra element i samma rum som fjärrvärmecentralen 5 000kr
​Uttag av hel ackumulatortank 6 500 kr
​Demontering och uttag av ackumulatortank ​8 600 kr
Sanering och demontering av oljetank (max 6 m3) 6 500 kr
Endast demontering av redan sanerad oljetank ​4 000 kr
Förankring eller demontering av eventuell nedkommande skorsten 1 250kr
Efterlagning av oss demonterad skorsten (lagning innertak) 2 200 kr
​Eventuella extra arbeten 550 kr/timme

Leveranstid

Leveranstid för privatkunder är ca 1-2 månader beroende på väder och beställningar.

Garanti

Det är lång livslängd på fjärrvärmecentralen och därför vågar vi lämna garanti på allt material och utfört arbete så länge som i 5 år.


 

Byte av fjärrvärmecentral

Vi erbjuder att byta din gamla mot en ny fjärrvärmecentral.
35 000kr (takpris)


Kontakt för mer information 

Torbjörn Holm, projektledare/säljare 

0142 - 855 54 
torbjorn.holm@mse.se

Allmänna avtalsvillkor 

Hjälpte denna information dig? Nej