Byte av fjärrvärmemätare

Just nu pågår ett projekt där vi byter ut våra fjärrvärmemätare. Du kommer att få ett brev hemskickat till dig när det är din tur.

Att förbereda och känna till inför bytet

Bytet är kostnadsfritt och tar ca 60 min.

Eftersom mätaren sitter på fjärrvärmecentralen inomhus behöver du eller någon i hushållet vara hemma under den här tiden för att släppa in mätteknikern. Den mätarmontör som besöker er ska alltid kunna visa MSE legitimation.

Lämna fritt utrymme

Det är viktigt att du lämnar fritt utrymme framför och under din fjärrvärmecentral för mätteknikern att kunna utföra bytet.

Ändra din bokning

Om tiden inte passar, eller om du eller någon i ditt hushåll har förkylnings- eller influensasymtom, ber vi dig att boka om tiden snarast.

Du bokar om tiden genom att mejla till kundservice@mse.se eller ringa på telefon 0142-855 85. Skriv vad ärendet gäller och hur vi enklast kontaktar dig.

Anledningen till mätarbytet

Mätarbytet görs dels för att följa den revisionsplan om mätarbyte var 10:e år, som är baserad på våra myndighetskrav. Dels behöver alla fjärrvärmemätare bytas ut i samband med projektet att vi går över till ett nytt insamlingssystem för mätvärden. Därför kommer bytet, för några kunder, innebära att mätaren byts ut tidigare än revisionsplanen säger.

När din mätare är bytt

Den nya mätaren ser lite annorlunda ut och har andra funktioner än tidigare, men mätaren sköter sig själv.

Automatisk avläsning av energiförbrukning

Du behöver inte läsa av eller rapportera några värden från din fjärrvärmecentral. Din mätare är fjärravläst och värden kommer automatiskt in i vårt mätvärdessystem, och är det som din faktura baseras på.

På din mätare kan du se värden för tillexempel förbrukning, flöde och temperatur genom att trycka på knappen. Displayen återgår till startläge efter en stund.

Frågor

Du kan alltid ringa oss om det är något du undrar över kring din fjärrvärmeanläggning. Kontakta kundservice på 0142 - 855 85.

Hjälpte denna information dig? Nej