Din elmätare och elförbrukning

Din elmätare

Under första halvåret 2024 kommer du som bor i Mjölby att få en ny smart elmätare. Vi byter ut alla elmätare i vårt elnätsområde för att möta nya lagkrav från Energimarknadsinspektionen. Den nya mätaren gör det enklare för dig att följa din elförbrukning. Elmätaren är också förberedd för om du i framtiden vill börja producera egen el. 

Dags för mätarbyte i Mjölby 2024

I februari 2024 börjar vi byta elmätarna i Mjölby. Vi har gett Eltel Networks i uppdrag att byta alla elmätare. De kommer att kontakta dig med mer information om när det är dags att byta din mätare. Det kostar ingenting för dig att byta elmätare. 

Bryt strömmen via din elmätare 

Om du behöver stänga av strömmen ska du göra det via din elmätare. På så sätt kan vi fortfarande kommunicera med din mätare även när elen är avstängd. Om du ska utföra elarbeten måste du däremot stänga av strömmen via din huvudströmbrytare. Så bryter du strömmen →

Aktivera din HAN-port

Din nya elmätare är utrustad med en HAN-port som ger dig tillgång till detaljerad information om din elförbrukning i nära realtid. När din nya elmätare installeras är HAN-porten inte aktiverad. Du aktiverar HAN-porten genom att kontakta kundservice

Din elmätare från Aidon

När vi byter ut din elmätare ersätter vi den med en ny mätare från Aidon. Din nya mätare ger dig ännu bättre koll på din elförbrukning, har en inbyggd strömbrytare och är förberedd för installation av solceller och aktivering av HAN-port. Vi använder oss av fyra olika typer av mätare från Aidon. Vilken mätare du har beror på storleken på din anläggning.

Direktmätare/trefasmätare (6534)

Används ofta i villor, mindre fastigheter, lägenheter och lantbruk.

Enfasmätare (6511)

Används oftast i kolonilotter, lägenheter och andra anläggningar med enfasanslutning.

LSP-mätare (6550)

Används oftast i stora fastigheter och större lantbruk. På LSP-mätare finns ingen strömbrytare.

HSP-mätare (6560)

Används för stora anläggningar som till exempel industrier och sjukhus. På HSP-mätare finns ingen strömbrytare.

Har du en elmätare av annat fabrikat?

Kontakta vår kundservice om du har frågor om din elmätare från till exempel Trafo eller Kamstrups.

Mätarens funktioner och knappar 

Din nya elmätare är utrustad med en HAN-port som gör det möjligt för dig att ansluta utrustning för att få mer information om din elförbrukning i nära realtid. När du får din nya mätare är HAN-porten inaktiv och behöver aktiveras. Du kan enkelt aktivera den genom att logga in på Mina sidor eller kontakta vår kundservice.

Gränssnittet på din HAN-port 

Ovanför HAN-porten på din elmätare kan du läsa vilken modellbeteckning mätaren har. Alla nya mätare i Mjölby har gränssnittet RJ12. Dessa modellbeteckningar indikerar att en RJ12 HAN-port används:

ADN: 6442, 6483*, 6490, 6492

*Fjärraktivering är inte möjlig och aktiveringen kan därför ta lite längre tid.

Funktionsbeskrivning för gränssnitten

Funktionsbeskrivning - RJ12 (PDF 470 kB)

Varför har mätaren ett fysiskt kundgränssnitt? 

Energiföretagen har, i samarbete med flera medlemsföretag, utvecklat en branschrekommendation. Den rör utformningen och funktionen av det lokala gränssnittet för elmätare, som ett svar på nya krav från Energimarknadsinspektionen.

Fyra skäl till att ha ett fysiskt gränssnitt

  1. Tydlig ansvarsgräns. Det ska vara tydligt var vårt ansvar för leverans av mätdata tar slut och när ditt ansvar börjar.
  2. IT-säkerhet. Ett enkelriktat gränssnitt minskar intrångsrisken och kräver fysisk åtkomst, vilket är säkrare än trådlösa gränssnitt.
  3. Standardiserat. Det fysiska gränssnittet följer internationella standarder vilket underlättar för kunder och energitjänsteföretag att utveckla produkter och tjänster.
  4. Framtidssäkerhet. Kunden kan enkelt byta utrustning och ta med den vid flytt, samtidigt som elnätsföretaget kan byta elmätaren utan att påverka kundens utrustning.

Varför har mätarna ett RJ12-uttag? 

Det fysiska gränssnittet ska uppfylla samma grundläggande krav som gäller för elmätaren i övrigt. Detta gäller både konstruktions- och teststandarder, till exempel i fråga om elsäkerhet, tålighet mot miljöfaktorer och andra påverkansfaktorer. Med RJ12 finns heller ingen risk att uttaget på elmätaren förväxlas med ett vanligt Ethernet-uttag.

Längst till vänster på din mätare finns en inbyggd brytare som gör det möjligt för dig att bryta och slå på strömmen. När strömmen till ditt hus stängs av via elmätaren kan vi fortfarande kommunicera med din mätare på distans men det förbrukas ingen el. Om du ska utföra elarbeten måste du däremot stänga av strömmen via din huvudströmbrytare.

Så stänger du av strömmen

  • Håll in knappen för mätarens strömbrytare i ungefär tre sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slår ifrån.
  • Statuslampan i mitten blinkar grönt.

Så slår du på strömmen

  • Håll in knappen för mätarens strömbrytare i ungefär tre sekunder.
  • Det hörs ett klick när brytaren slås på.
  • Statuslampan i mitten lyser grönt.

Displayen högst upp på mätaren visar din mätarställning, alltså köpt el, i kilowattimmar (kWh). Du kan ändra vad som visas i displayen genom att stega dig fram med hjälp av menu-knappen längst till höger på mätaren.

Vad betyder symbolerna på displayen?

I tabellen ser du vilken information som visas beroende på hur många gånger du trycker på menu-knappen. Displayen återgår automatiskt till normalläget två minuter efter sista knapptryckning, och visar då mätarställningen igen.

Symbol på displayen Detta visar den Enhet
A+ Mätarställning köpt el kWh
A- Mätarställning såld el kWh
R+

Mätarställning köpt el (reaktiv). Gäller endast HSP och LSP

kVArh
R- Mätarställning såld el (reaktiv). Gäller endast HSP och LSP  kVArh
  Datum Visas som ÅÅÅÅMMDD
  Momentan effekt (aktiv)* kW
L1 Spänning fas 1 och ström fas 1 volt, ampere
L2 Spänning fas 2 och ström fas 2 volt, ampere
L3 Spänning fas 3 och ström fas 3 volt, ampere

* Momentan effekt står för effekt just nu. På HSP- och LSP-mätare visas ett sekundärvärde. För att få det faktiska värdet behöver du multiplicera det visade värdet på momentan effekt med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen.

Displayen högst upp på din mätare visar din mätarställning. För att ta reda på hur mycket el du använt under en viss period jämför du mätarställningen från den första till den sista dagen i perioden du är intresserad av. Skillnaden mellan dessa värden visar din elförbrukning.

Har du en HSP- eller LSP-mätare behöver du multiplicera skillnaden med den omräkningskonstant som gäller för anläggningen för att få den faktiska användningen.

Du kan också se din användning på Mina sidor

Ett enklare sätt att få koll på din elförbrukning är genom statistik på Mina sidor. Där kan du jämföra olika perioder och följa din användning över tid. Logga in på Mina sidor →

Om du enbart köper el

Indikeringsdioden under displayen blinkar olika snabbt beroende på hur mycket el du använder. Ju mer el du använder, desto snabbare blinkar dioden.

Om du både köper och säljer el

Indikeringsdioden blinkar olika snabbt beroende på hur stort energiflödet genom mätaren är. Ju mer el du köper eller säljer, desto snabbare blinkar dioden.

Till vänster på din mätare finns strömbrytaren och till höger om den sitter brytarens statuslampa. Statuslampan för strömbrytaren kan blinka, eller ha ett fast sken, i rött eller grönt. I tabellen nedan kan du se vad de olika färgerna betyder och hur du kan lösa eventuella problem.

Lampans färg Status Åtgärder
Fast grönt Elen är påslagen.  
Blinkar grönt Elen är avslagen. Tryck på startknappen för strömbrytaren för att slå på elen. 
Blinkar rött Elen är avslagen och du kan inte slå  på den själv. Kontakta kundservice, vi har brutit strömmen till  anläggningen via fjärrbortkoppling.
Lysdioden är släckt. Displayen är släckt. Mätaren har ingen ström. Kontrollera att huvudbrytaren är påslagen (läge 1)  och att alla säkringar är hela. Om det inte löser  problemet, kontakta kundservice.

Längst till höger på din mätare sitter statuslampan för kommunikation. Statuslampan visar att kommunikationsmodulen i mätaren fungerar. Den ska normalt sett lysa grönt.

Byte av mätare görs enligt en bestämd tidsplan där vi är beroende av både vår mätarleverantör och den som genomför bytet. För att mätarna ska kunna kommunicera med vårt centralsystem är det också viktigt att nödvändig kommunikationsinfrastruktur byggs ut innan enstaka mätare byts. Eftersom alla byten är planerade utifrån geografiska områden har vi små möjligheter att byta ut enstaka mätare. Då riskerar vi att dessa enstaka mätare inte kan kommunicera på ett önskvärt sätt. Det är i första hand nyanslutna kunder och nya solcellsproducenter som får ny mätare i förväg.