Så ansluter du din solcellsanläggning till elnätet

Vill du producera din egen el med solceller? Då behöver du tillstånd från MKN som är din nätägare när din anläggning ska installeras och anslutas till elnätet. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Före installationen
Så går installationen till
Efter installationen
Avgifter och ersättning

Att tänka på före installationen

Kontakta oss gärna tidigt i processen innan du har bestämt storlek på din anläggning. Det är nämligen viktigt att din anläggning är dimensionerad efter din årsförbrukning (kWh) och din mätarsäkring. 

Det är också bra att kolla med kommunen om du behöver bygglov eller tillstånd för att bygga din solcellsanläggning.

Kontakta oss

 • För anslutningsärenden, för- och färdiganmälan: 
  Melker Hagelin, tel: 0142 - 855 52, e-post: melker.hagelin@mse.se
 • Förfrågningar och offerter: 
  Hans Hollén, tel: 0142 - 855 15, e-post: hans.hollen@mse.se

Mikroproduktion, småskalig eller storskalig produktion?

Privatpersoner som producerar egen el räknas oftast som mikroproducenter. För att vara mikroproducent måste du uppfylla dessa kriterier:

 • Anläggningens maxeffekt ska vara högst 43,5 kilowatt.
 • Din huvudsäkring får inte vara större än 63A.
 • Du ska göra av med mer el än vad du producerar per kalenderår.

Som mikroproducent har du rätt till skattereduktion för elen som du levererar ut till elnätet. Läs mer om detta på Skatteverkets webb.

Olika nivåer för elproducenter

Nivå Effekt Säkring
Mikroproduktion  Upp till 43,5 kilowatt  Upp till 63A 
Småskalig elproduktion  43,5 - 1 500 kilowatt 
63A eller större 
Storskalig elproduktion  Över 1 500 kilowatt

Så går installationen till

När det är dags att ansluta anläggningen ska du ta hjälp av en auktoriserad elinstallatör. Installatören sköter kontakten med oss och skickar informationen vi behöver för att godkänna anslutningen.

1. Elinstallatör skickar in föranmälan - senast 30 dagar före beräknat tillkopplingsdatum

Ta hjälp av en auktoriserad elinstallatör som hjälper dig med rätt säkring för din anläggning. Om du behöver bygga om anslutningen (servisledningen) för att byta till en större säkring tar vi fram en offert på kostnaden. Du får även ett kostnadsförslag från din elinstallatör för att ändra i elanläggningen.

Föramälan ska göras av din elinstallatör senast 30 dagar före beräknat installationsdatum. Den ska  innehålla: 

 • Tekniska data på din anläggning.
 • Om mätaren är placerad inomhus ska skiss på utvändig brytarplacering bifogas.

Rikta rätt – lista på godkända växelriktare för solceller

Energiföretagen har tagit fram en lista på växelriktare som är uppfyller kraven för solcellsinstallationer. Din installatör måste välja en växelriktare som är godkänd för att anläggningen ska kunna anslutas till elnätet. Här kan du läsa mer.

2. Installationsmedgivande från MKN

När vi har granskat och godkänt anmälan ger vi elinstallatören ett installationsmedgivande.

3. Installatören skickar in färdiganmälan

Nu kan din elinstallatör färdigställa din anläggning. När detta är klart ska elinstallatören skicka en färdiganmälan till oss med ett bifogat protokoll.

Efter installationen

När installationen är klar kan du snart börja producera din egen el, men först måste vi slutföra anslutningen.

4. Vi byter din elmätare

För att vi ska kunna mäta både din produktion och elanvändning behövs rätt elmätare. Är din elmätare inte är anpassad för detta byter vi mätaren helt kostnadsfritt. Mätarbytet sker inom tio arbetsdagar efter att vi har tagit emot färdiganmälan.

 • Sitter din mätare utomhus genomför vi mätarbytet på utsatt datum eller i närtid.
 • Om din mätare sitter inomhus kontaktar vi dig med förslag på datum och tid för mätarbytet.

När vi genomfört mätarbytet får du information om var du kan hitta funktionerna för mätaren. Vi kommer även kontrollera att anläggningen uppfyller krav på märkning och brytmöjligheter. Är kraven inte uppfyllda byter vi inte elmätare förrän bristerna är åtgärdade.

5. Du får en bekräftelse

Cirka 10 arbetsdagar efter mätarbytet får du en bekräftelse om att anläggningen är ansluten till elnätet. Bekräftelsen innehåller ett anläggnings-id som du behöver för att teckna avtal med en elhandlare. 
Bekräftelsen är också ett avtal med Mjölby Kraftnät som ger rätt till produktionsersättning för elen du levererar till elnätet.

6. Rapportering av mätvärden

Från att mätarbytet är gjort startar insamling av mätvärden, men det kan ta ett par dagar innan rapporteringen sker till din elhandlare. Retroaktiv hantering av mätvärden är tyvärr inte möjligt.

Avgifter och ersättning för din produktion

 • Kom ihåg att teckna elhandelsavtal: Du måste teckna särskilt avtal med en elhandlare för att få ersättning för elen som levereras till elnätet. När du har gjort ditt val ska du meddela oss.
 • Produktionsersättning: När du producerar egen el betalar vi ut en produktionsersättning till dig. För anslutningar som är större än 43,5 kW tillkommer en mätavgift. Läs mer om ersättning och avgifter för egen elproduktion.

Skattereduktion för mikroproduktion

Som mikroproducent kan du få skattereduktion för elen du levererar till elnätet. På Skatteverkets webb finns mer information om skatteregler när du producerar egen el.

 

Hjälpte denna information dig? Nej