Ekologisk hållbarhet

Vi strävar efter att göra det bästa möjliga av de resurser som finns tillgängliga och de som annars skulle gå förlorade. Vi kopplar samman produktionskedjor, till exempel genom att ta vara på biprodukter från skogsindustrin, skogsflis, och göra värme och el av det. Ett resurseffektivt samhälle är ett mer hållbart samhälle.

Kraftvärmeverket Sörby

För att uppnå vår vision att skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning använder vi oss av kraftvärmeverket på Sörby industriområde i Mjölby. Vi levererar fjärrvärme till Mantorp, Mjölby, Skänninge och Väderstad. Kraftvärmeverket byggdes 2014/2015 för att möta det ökade behovet av fjärrvärme i kommunen.

Minskar koldioxidutsläppen med 18 000 ton per år

Genom att använda det biobränsleeldade kraftvärmeverket minimerar vi användningen av fossila bränslen, samtidigt som vi utökar verksamheten med förnybar elproduktion. Elproduktionen i kraftvärmeverket minskar koldioxidutsläppen med 18 000 ton per år. Det motsvarar cirka 6 000 bilars utsläpp per år.

Så produceras värme och el i kraftvärmeverket

Kraftvärmeverket eldar skogsflis som blir till ånga. Ångan driver en turbin och omvandlas till el i en generator. Restvärmen hettar upp vatten (fjärrvärme) som skickas ut i stora system av rör under staden och värmer upp bland annat förskolor, kontor och bostäder.

När verket inte är i drift får vi värme från Tekniska verken i Linköping

Verket är i drift cirka sju till åtta månader om året när värmebehovet är som störst. Övrig tid på året kommer fjärrvärmen från Tekniska verken i Linköping. Läs om energiåtervinningen av avfall på kraftvärmeverken i Linköping.

Spetspannor med fossil olja används enbart vid extra kalla dagar

Sörbyverket i Mjölby har fossil olja i sina spetspannor, men har sedan 2015 inte behövts användas. Spetspannorna används enbart vid extra kalla dagar eller som en reserv för ordinarie pannor.

Flytande biogas – viktigt bidrag för att fasa ut fossila bränslen

Tillgängligheten på flytande biogas ger koncernens kunder, både inom industrin och transport, möjlighet att snabbare ställa om till en förnybar energikälla. Koncernens produktionsanläggningar producerar varje år flytande biogas som exempelvis räcker till att förse upp till 250 biogasdrivna lastbilar med bränsle. Det innebär att de vardera kan köra 8 000 mil på den mängd flytande biogas som vi producerar. I dagsläget har koncernen två tankstationer för flytande biogas, en i Mjölby och en i Linköping, under namnet Svensk biogas.

Hållbara höjdpunkter

Under påskhelgen 2022 invigdes Sveriges största Superchargerstation för elbilar. Stationen har 40 Superchargers och ligger längs med E4 vid Depot Mantorp, i Mjölby kommun. Vi var med och skapade förutsättningar för och förberedde elinstallationen. Vi drog också fram elen till laddstationen och spänningssätte nätet.

En ny och modern fiskväg planeras vid Sommens utlopp till Svartån, vid Laxberg, för att förbättra passage av fisk mellan sjön och ån. Det är Motala Ströms Samfällighetsförening, MSS, som har tagit beslut om fiskvägen, där MSE är ett av flera bolag som använder dammen för att producera el.

Fiskvägen ska byggas runt dammen och förväntas gynna alla förekommande arter, särskilt Sommenöringen. Projektet, som är en central del av en större strävan att förbättra livsmiljön för flera arter, beräknas starta under 2023.

Samhället blir mer elektrifierat och behovet av elenergi ökar ständigt. Vi vill vara en ledande aktör i den utvecklingen och därför skapar vi nu framtidens laddstation för tung transport, förberedd för den nya laddstandarden MCS. Satsningen gör vi tillsammans med Scania, Mjölby kommun och Mjölby-Svartådalen Energi. Läs mer om laddsatsningen i Mjölby på Tekniska verkens webbplats →

Den förnybara energikällan vattenkraft

Vattenkraft är Sveriges största förnybara energikälla då den är fri från utsläpp och utgör nästan hälften av landets energiproduktion. Vi har sex vattenkraftsstationer längst med Svartån, där fyra är helägda av oss och två ägs tillsammans med Tekniska verken i Linköping AB. Ett normalår ger vattenkraften cirka 45 GWh som räcker till hushållsel för cirka 9000 hushåll per år.

För dig som vill läsa mer

På vår koncernwebbplats tekniskaverken.se hittar du mer information om hur koncernen jobbar med ekologisk hållbarhet.