Vi drar fram elen till Sveriges största Superchargerstation

Sveriges största Superchargerstation för elbilar invigdes påskhelgen 2022 och ligger längs med E4 vid Depot Mantorp, i Mjölby kommun. Stationen har 40 Superchargers som vi har dragit fram elen till. 

– Det känns väldigt roligt att ha dragit fram elen till Sveriges största och en av Europas tredje största Tesla Superchargerstation för elbilar. Att vara med och bidra till att skapa förutsättningar för minskade utsläpp av fossila gaser är en av våra viktigaste frågor just nu, och att underlätta för övergången till elbilar genom stora och strategiskt placerade laddstationer med kraftfulla och tillförlitliga laddare är precis i linje med det arbetet, säger Fredrik Remneblad, vd MSE.

40 laddare utmed E4:an

Superchargerstationen ligger strategisk bra till utmed E4:an och väg 206, och är öppen för alla elbilsägare. De 40 laddarna ger upp till 250 kW, och den genomsnittliga laddningsfrekvensen förväntas ligga på omkring 15 minuter.

Dubbla miljövinster i vår största anslutning för elbilsladdinfrastruktur

Vi var med och skapade förutsättningar för och förberedde elinstallationen. Vi drog också fram elen till laddstationen och spänningssätte nätet.

– Anslutningen är den största vi hittills har gjort för elbilsladdinfrastruktur. Det som också känns roligt i sammanhanget är att ungefär 85 % av elen som används i nätet också produceras av förnybara kraftkällor i det egna elnätet, vilket gör att det blir dubbla miljövinster – dels genom själva användandet av elbil och dels för att vår el till så stor del kommer från källor som vind-, vatten- och solkraft, säger Hans Hollén, projektansvarig för MSE:s del av arbetet med laddstationen i Mantorp.

Superchargerstationen är ansluten till en slinga vilket möjliggör full redundans. Detta innebär att det finns elmatning till området från olika håll, så att man vid behov snabbt kan koppla om vilket skapar ett robust system med hög tillgänglighet.