kvv

Mjölby kraftvärmeverk

En viktig del i vår vision att skapa en långsiktig hållbar energiförsörjning i Mjölby är vår anläggning på Sörby industriområde, Mjölby kraftvärmeverk.

Det nya kraftvärmeverket byggdes först och främst för att möta behovet av ny fjärrvärmekapacitet i kommunen. Med ett biobränsleeldat kraftvärmeverk minimerar vi även användningen av fossila bränslen, samtidigt som vi utökar verksamheten med förnybar elproduktion. Elproduktionen i kraftvärmeverket  minskar koldioxidutsläppen med 18 000 ton per år, vilket motsvarar ca 6 000 bilar per år.​  

Hur fungerar det?​

Vi eldar skogflis som blir till ånga. Ångan driver turbinen och omvandlas till el i generatorn. Av den värme som skapas i processen värmer vi vatten (fjärrvärme) och distribuerar ut till våra kunder.

Fakta om Mjölby kraftvärmeverk

Första spadtaget togs januari 2014 och den 26 september 2015 togs anläggningen i drift. Ångturbinen fick namnet Einar. Anläggningen trimmades in under vinter 2015/2016 och den 7 april 2016 invigdes Mjölby kraftvärmeverk officiellt.

Den årliga produktionen i kraftvärmeverket uppgår till ca 100 GWh fjärrvärme och ca 45 GWh el. Kraftvärmeverket panneffekten uppgår till 35 MW. 23 MW fjärrvärme produceras samtidigt som generatorn genererar 10,8 MW el. Kraftvärmeverket eldas med trädbränslen, det vill säga ingen inblandning av avfall.

Kraftvärmeanläggningen är i drift de ca 7-8 månader per år när värmebehovet är som störst, övrig tid kommer fjärrvärmen, liksom tidigare, från Tekniska verken i Linköping. Kraftvärmeanläggningen håller under höst, vinter och vår den produktion som behövs i fjärrvärmenätet. Vid kallare väder används även två biobränsleeldade hetvattenpannor på Sörby. Sörbyverkets oljepanna kommer i framtiden endast att fungera som reservpanna vid eventuella driftstörningar.

Grönt lån för ett hållbart samhälle

Investeringen i Mjölby kraftvärmerk är ett så kallat grönt lån. Du kan läsa mer om Kommuninvest satsning på gröna lån och ett mer hållbart samhälle, där vi minskar klimatpåverkan genom förnybara energikällor.

Hjälpte denna information dig? Nej